+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG na Prvom regionalnom forumu EK o razvojnim politikama

Vijesti 19/01/2018
UPCG na Prvom regionalnom forumu EK o razvojnim politikama

Na poziv Evropske Komisije - Direktorat za Međunarodnu saradnju i razvoj, šef Sektora za međunarodne odnose i ekonomiju u Uniji poslodavaca Crne Gore (UPCG) Mirza Mulešković učestvovao je na Prvom regionalnom evropskom forumu o razvojnim politikama, održanom u Gentu, u Belgiji, u organizaciji EK.

Na Forumu su učestvovali predstavnici Evropske Komisije (Direktorat za Međunarodnu saradnju i razvoj, Direktorat za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Evropska služba vanjskih poslova itd), lokalnih samouprava zemalja EU, civilnog društva, organizacija članica „BusinessEurope“, kao i Međunarodne organizacije sindikata. Glavne teme Foruma bile su: konherentnost politika za razvoj (u cilju postizanja UN Milenijumskih razvojnih ciljeva - MRC), stvaranje povoljnijeg okruženja (u cilju veće uključenosti civilnog društva u dijelu kreiranja politika), modeli podsticaja lokalnih samouprava za inkluzivni održivi razvoji, najnoviji trendovi u politikama i programima spoljne politike EU (uključenost privatnog sektora u dijelu postizanja MRC migracije itd).

U okviru svog izlaganja, šef Sektora za međunarodne odnose i ekonomiju u UPCG Mirza Mulešković predstavio je stanje po pitanju učešća privatnog sektora u proces donošenja odluka u Crnoj Gori, uputio na značaj uključivanja socijalnih partnera u proces pridruživanja Crne Gore EU, kao i značaj jačanja privatnog sektora u predpristupnim pregovorima. Mulešković je ocijenio da je Crna Gora napravila krupne korake u cilju pridruživanja EU i pozdravio napore svih aktera koji su uključeni u tom procesu. Takođe, podsjetio je da je Crna Gora prva država koja je uključila predstavnike civilnog društva u kompletan proces pregovora, što predstavlja dodatan stimulans za dalji rad i razvoj civilnog društva u Crnoj Gori. U dijelu procesa kreiranja politika na nacionalnom nivou, predstavnik UPCG je ocijenio da su politike u značajnoj mjeri usklađene sa EU prioritetima, ali da privatni sektor i socijalni partneri još uvijek nisu uključeni u dovoljnoj mjeri u kompletan proces kreiranja istih. U tom kontekstu, ocijenjeno je da mora dodatno da se radi na uključivanju socijalnih partnera - posebno na nivou lokalnih samouprava, a da sve odluke treba da se donose uz podršku predstavnika poslodavaca i zaposlenih. Takođe, Mulešković je naglasio da ne postoji mogućnost napretka ukoliko se ne radi na razvoju privatnog sektora koji predstavlja okosnicu razvoja svakog društva – kako na prostorima Zapadnog Balkana, tako i u zemljama članicama EU.

Na Forumu je zaključeno da sve zemlje, i članice EU i zemlje kandidati, moraju dodatno da rade na razvoju politika koje će biti usklađene sa programima EU, i da se sve politike moraju donositi na način da budu koherentne. Ocijenjeno je da postoji potreba dodatnog angažmana i po pitanju veće inkluzije svih aktera društva, posebno privatnog sektora koji u najvećoj mjeri doprinosi ostvarivanju MRC (putem kreiranja politika koje se odnose na socio-ekonomski segment države), kao i lokalnih samouprava čije kapacitete treba ojačati kako bi bili okosnica razvoja u narednom periodu.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.