+382 (0)20 209 250 | ENG

Podsticanje socijalne dimenzije – doprinos ekonomskog upravljanja dostojanstvenom radu i životu u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj

Vijesti 31/01/2018
Podsticanje socijalne dimenzije – doprinos ekonomskog upravljanja dostojanstvenom radu i životu u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj

Regionalna konferencija pod nazivom Podsticanje socijalne dimenzije – doprinos ekonomskog upravljanja dostojanstvenom radu i životu u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj održana je 31. januara u Beogradu sa ciljem da podrži zajedničke napore EU i zemalja kandidata za članstvo usmjerene ka ekonomsko-socijalnim reformama. Konferenciji je prisustvovala i Ana Maraš, šefica Sektora za obrazovanje i rad sa članstvom, koja je bila jedan od govornika u panelu Pristup zapošljavanju za sve.

U uvodnom dijelu konferencije dat je pregled posljednjih dešavanja u oblasti zapošljavanja, radnih odnosa i socijalnih reformi, nakon čega su uslijedili tematski paneli o najvećim izazovima za zemlje učesnice kao i o sprovednim reformama na nacionalnom nivou.

Organizator konferencije bio je Generalni derektorat za zapošljavanje, je Evropska komisija, gen, a ista je okupila predstavnike vlada i socijalnih partnera kako zemalja članica i tako i zemalja kandidata za članstvo, naučnu zajednicu i predstavnike regionalnih i mađunarodnih organizacija.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.