+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG na prvom međunarodnom simpozijumu poslodavačkih organizacija posvećenom implementaciji Agende 2030

Vijesti 16/01/2018
UPCG na prvom međunarodnom simpozijumu poslodavačkih organizacija posvećenom implementaciji Agende 2030

Po prvi put u istoriji, 13. i 14. decembra poslodavačke organizacije održale su sastanak na međunarodnom nivou, uz podršku Biroa za poslodavačke aktivnosti MOR-a, na kojem je diskutovano o podršci Ciljevima za održivi razvoj (COR) koji se još nazivaju Agenda 2030. Na sastanku koji je održan u Beogradu naglašeno je da COR nisu samo dobri za biznis već mogu biti i dobar biznis.

U Ciljevima za održivi razvoj posebno se naglašava značaj privatnog sektora u realizaciji ambiciozne Agende 2030. U dokumentu koji je usvojen od strane svih 193 članica UN-a navodi se da „aktivnosti privatnog biznisa, investicije i inovacije predstavljaju najvažnije pokretače produktivnosti, inkluzivnog ekonomskog rasta i novih radnih mjesta“.

Ono što se često previđa jeste da angažovanje privatnog sektora može unaprijediti COR na dva načina: (1) obezbjeđivanjem radnih mjesta i prihoda neophodnih za prevazilaženje siromaštva koje je široko prisutno i (2) korišćenjem iskustva, sposobnosti i resursa privatnog sektora za razvoj pri čemu se jasno daje do znanja da resursi i stručnost aktera iz javnog sektora nisu dovoljni za suočavanje sa izazovom koji sa sobom nosi kompleksan globalni razvoj.

Učesnici na simpozijumu u Beogradu bili su iz Rusije, Ukrajine, Moldavije, Mađarske, Rumunije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Svi su se složili da privatni sektor i poslodavačke organizacije treba da doprinesu realizaciji COR budući da je u osnovi to ispravna stvar za učiniti. COR nisu samo dobri za biznis dugoročno posmatrano, oni su i dobar biznis ukoliko javne razvojne agencije i privatni sektor formiraju saveze kako bi realizovali inovativna ekonomska, socijalna i ekološka rješenja. Sve poslodavačke organizacije bile su saglasne u ocjeni da kompanije održivost treba da učine sastavnim dijelom svojih ključnih poslovnih strategija nasuprot tome da ovaj princip bude dio njihovih ad hoc aktivnosti i angažmana. U suprotnom, firme će propustiti šansu da postanu relevantni partneri i daju dopirnos postizanju Ciljeva održivog razvoja.

Budući da još uvijek postoji veliki jaz u finansiranju aktivnosti kojima bi se postiglo ostvarenje COR, na sastanku se raspravljalo i o inovativnim mehanizmima finansiranja poput kombinovanja različitih vrsta finansiranja, privatno-javnih partnerstava ili grupnog finansiranja (eng: crowd funding) kao mogućnosti za komercijalno zdrav biznis koji će imati pozitivne socijalne i ekološke uticaje.

Studije slučajeva kompanija koje su već harmonizovale svoje poslovne strategije sa Ciljevima održivog razvoja pokazuju njihovu impresivnu socijalnu i ekološku svijest. Na primjer, renomirana srpska kompanija Delta Holding koja je nedavno osvojila nagradu za društveno najodgovorniju kompaniju, obučava sve svoje dobavljače o društveno odgovornom poslovanju i Ciljevima održivog razvoja, modernim metodama proizvodnje i energetskoj efikasnosti.

Poslodavačke organizacije su sastanak iskoristile i za razvoj plana učešća u agendi za ostvarivanje COR koji obuhvata izgradnju kapaciteta i razmjenu znanja o inicijativama održivosti povezanih sa Agendom 2030, potencijalne usluge za članstvo koje bi pružile podršku njihovim naporima za postizanje održivosti i odgovarajuću strategiju zastupanja koja se odnosi na COR.

Izvor: Međunarodna organizacija rada

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.