+382 (0)20 209 250 | ENG

Skupština

Prema čl. 31 Statuta Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), Skupština je najviši organ Unije.

Skupštinu čine punopravni predstavnici članova Unije, birani na način i po postupku utvrđenom od strane samih članova. Svaki član UPCG ima pravo učestvovanja u radu Skupštine i glasati preko svog ili ovlašćenog predstavnika u Skupštini UPCG.

Prema čl. 32 Statuta UPCG, Skupština:

 • usvaja Statut, njegove izmjene i dopune, te druga opšta akta određena ovim Statutom i daje tumačenja istih;
 • utvrđuje poslovnu politiku Unije;
 • usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnji finansijski izvještaj;
 • bira predsjednika Skupštine, na predlog Upravnog odbora;
 • bira predsjednika Unije na predlog Upravnog ili Izvršnog odbora;
 • bira članove Upravnog odbora na predlog predsjednika Unije;
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora, na predlog predsjednika Unije
 • donosi Etički kodeks poslodavaca;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • odlučuje o prestanku rada Unije;
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Skupštine UPCG

Na godišnjoj sjednici Skupštine Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), održanoj 25. marta 2019. godine, prisutni delegati jednoglasno su usvojili predlog Upravnog odbora UPCG da se za novog predsjednika Skupštine UPCG izabere Nebojša Popović, uz mandat u trajanju od četiri godine.

Popović je osnivač i izvršni direktor kompanije „Mil – Pop“, kao i dugogodišnji član Upravnog odbora UPCG. Ovim činom, predsjednik Skupštine UPCG Nebojša Popović preuzeo je funkciju koju je do tada obavljao Ivan Mitrović.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.