Generalna sekretarka Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Suzana Radulović i izvršni direktor NVO Centar za omladinsku edukaciju (COE) Jugoslav Radović potpisali su sporazum o saradnji između ove dvije organizacije, u cilju kreiranja kvalitetnijeg društvenog ambijenta za mlade ljude u Crnoj Gori.

Na sastanku koji je tom prilikom održan u prostorijama UPCG, potpisnici sporazuma su istakli da će buduća saradnja UPCG i COE biti realizovana kroz aktivnosti koje su definisane posebnim ciljevima sporazuma, kojim se želi doprinijeti promociji i razvoju neformalne edukacije, društvenog preduzetništva, nauke i inovacija među mladima.

Najavljeno je da će obje strane potpisnice posebnu pažnju pokloniti promociji Evropske omladinske kartice (EYCA), besplatne benefit kartice, podržane od strane Ministarstva sporta i mladih, koja svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina omogućava da koriste preko 250 popusta u našoj zemlji i preko 30 hiljada popusta u čitavoj Evropi.

UPCG će aktivnosti usmjeriti ka promociji ovog popularnog međunarodnog projekta među svojim članicama - preduzetnicima, mikro, malim, srednjim preduzećima i velikim sistemima, kako bi kao društveno odgovorne kompanije, svoje proizvode i usluge učinile dostupnijim ovoj ciljnoj grupi, vjerujući da mladima treba pružiti istinsku i sistemsku podršku.

Sastanak je zaključen ocjenom da buduće aktivnosti UPCG i NVO COE, precizirane danas potpisanim Sporazumom, potvrđuju budući partnerski odnos i snagu udruženog djelovanja.