Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je raspisala godišnji konkurs za dodjelu nagrada u oblasti društveno odgovornog poslovanja (DOP), pod nazivom "UPCG nagrade za DOP 2023".

Konkurs je otvoren od 31. oktobra do 20. novembra 2023. godine, a pravo učešća imaju svi privredni subjekti koji posluju u Crnoj Gori.

Cilj “UPCG nagrada za DOP” je promovisanje primjera dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori, kao i preduzeća koja takvu praksu osmišljavaju i primjenjuju.

Nagrade se dodjeljuju za uspješnu praksu DOP-a u oblastima: (1) Briga za zaposlene; (2) Briga za životnu sredinu; (3) Briga za zajednicu. Takođe, preduzeću koje je principe DOP-a inkorporiralo po sve tri oblasti, UPCG će dodijeliti Veliku nagradu.

Detaljne informacije o konkursu, kao i načinu prijave sadržane su u dokumentaciji u prilogu.

Svečana ceremonija dodjele „UPCG nagrada za DOP 2023“ biće održana u decembru 2023. godine.

Prva dodjela „UPCG nagrada za DOP “ upriličena je na posebnom događaju koji je održan u septembru 2014. godine.