U zajedničkoj organizaciji crnogorskog Saveza sindikata i Unije poslodavaca Crne Gore, održan je radni sastanak na temu "Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća". Sastanku su prisustvovali: direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Vlade RCG Zoran Vukčević, izvršni direktor Fonda za razvoj Dragan Lajović, profesor Elektrotehničkog fakulteta prof. dr. Novak Jauković, predsjednik SSCG Danilo Popović i šef Kabineta predsjednika Nataša Vukašinović, kao i predsjednik UPCG Predrag Mitrović, generalni sekretar Budimir Raičković, predsjednik Komisije za mala i srednja preduzeća Dragiša Boričić i PR menadžer Unije Zvezdana Oluić.

Uz ocjenu opravdanosti održavanja radnog sastanka, svi prisutni su iskazali i raspoloženje za sprovođenje niza aktivnosti u okviru institucija koje predstavljaju, a s ciljem organizovanije pomoći razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i preduzetništva u Crnoj Gori.

Zajedničkim stavom UPCG, Sindikata i Vladinih agencija o razvoju MMSP kao prioriteta uspješne ekonomije Crne Gore, definisana je potreba za budućim vidovima saradnje i prvih koraka koji će se ogledati kroz analizu stanja u ovom sektoru, oblicima finansiranja, edukacije i podizanja tehničko-tehnološkog nivoa uz aktivno uključenje svih institucija zainteresovanih za podršku MMSP.

Kako najveći dio članstva Unije poslodavaca čine upravo MMSP, ranije potpisani sporazumi UPCG sa SSCG i Vladinom Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća otvaraju prostor za konkretnu saradnju i kroz prihvaćen predlog UPCG o formiranju Foruma za MMSP. Dobra organizacija, jasni ciljevi i obaveznost svih partnerskih institucija, omogućiće da se radom Foruma dođe i do stvaranja međunarodno konkurentne male privrede Crne Gore, što je jedan od preduslova otvaranja novih radnih mjesta, kao i promocije i priznavanja crnogorskih poslodavaca, privrede i društva u svijetu. Zauzet je stav da na prvom narednom sastanku zainteresovane strane donesu sva akta neophodna za organizovano i institucionalizovano djelovanje Foruma.