Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, danas je potpisan ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji između Unije poslodavaca Crne Gore i Ekonomskog fakulteta. Ugovor su potpisali predsjednik UPCG Predrag Mitrović i dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. Vujica Lazović. Svečanom činu prisustvovali su i generalni sekretar UPCG Budimir Raičković i prodekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. Anđelko Lojpur.

Predmet potpisanog Ugovora je dugoročna saradnja na planu implementacije projekata i uzajamnog pružanja konsultantskih usluga iz oblasti kojima se bave ove dvije organizacije sa posebnim naglaskom, između ostalog, na: pružanje pomoći u koncipiranju strateških razvojnih dokumenata na nivou Republike Crne Gore i njihove operativne razrade, razradi zakonske regulative i ponude novih zakonskih rješenja, konsultantske pomoći prilikom koncipiranja mjera na planu ekonomske politike i uloge Unije poslodavaca, testiranja dometa pojedinih zakonskih rješenja i analize rješenja iz uporedne prakse, unapređenju i ažuriranju nastavnih planova u skladu sa potrebama privrede, zajedničkim izdavačkim projektima, implementaciji programa edukacije...

Na sastanku koji je uslijedio nakon potpisivanja, dogovorene su i prve konkretne aktivnosti u smislu realizacije Ugovora. S tim u vezi, dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. Vujica Lazović sa svojim saradnicima podržao je Deklaraciju Unije poslodavaca o konkurentnosti crnogorske privrede, te je dogovoreno da Ekonomski fakultet i UPCG, do kraja narednog mjeseca, organizuju Konferenciju na temu "Konkurencija crnogorske privrede".

Takođe, Ekonomski fakultet je iskazao raspoloženje da u sve Komisije Unije poslodavaca, u skladu sa potpisanim Ugovorom, uključi i svoje eksperte. 

Jedna od dogovorenih aktivnosti potpisnika Ugovora biće i predavanje na temu socijalnog dijaloga koje će, uz učešće eminentnih stručnjaka Ekonomskog fakulteta, Unije poslodavaca i Sindikata, uskoro biti održana na Ekonomskom fakultetu.

Danas potpisanim Ugovorom o dugoročnoj poslovnoj saradnji, ostvareno je strateško partnerstvo Ekonomskog fakulteta i Unije poslodavaca Crne Gore koje će biti potvrđeno i kroz niz ostalih dogovorenih projekata sa kojima će javnost na vrijeme biti upoznata.