+382 (0)20 209 250 | ENG

Obavještenje

Vijesti 29/09/2017
Obavještenje

Centralna banka Crne Gore (CBCG) pokrenula je javnu kampanju kojom nastoji da širu javnost pobliže upozna sa koristima koje za dužnike obezbjeđuje Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova kod finansijskih institucija (Zakon). U prilogu se nalaze informacije koje je pripremila CBCG. Cilj primjene ovog Zakona je olakšavanje dužnicima tereta otplate kredita prema finansijskim institucijama, kao i poboljšanje kreditnog boniteta dužnika.

Izmjene ovog Zakona koje su stupile na snagu 22.06. ove godine omogućile su vršenje restrukturiranja prema internim procedurama banke, a time i smanjenje administriranja prilikom restrukturiranja, koje je u demotivisalo i dužnike i banke od ulaska u restrukturiranje kredita shodno ovom Zakonu u toku njegove dvogodišnje primjene prije stupanja na snagu pomenutih izmjena i dopuna. Restrukturiranje shodno ovom Zakonu nudi 11 načina za restrukturiranje kredita kod banaka, mikrofinansijskih institucija i lizing kompanija, koji uključuju, između ostalog, i smanjenje mjesečnih rata otplate kredita uz prolongiranje njegove otplate, smanjenje kamatnih stopa koje su inicijalno dogovorene na kredit, te djelomično oslobađanje kolaterala od tereta hipoteke, zaloge i fiducije. U tom smislu, restrukturiranje kredita omogućava olakšanje tereta otplate dužnicima po kreditima kod finansijskih institucija, kao i druge pogodnosti. One kod fizičkih lica uključuju mogućnost obustave prinudne naplate kredita od dana zaključenja sporazuma o pristupanju restrukturiranju (na rok od 60 dana), dok pravna lica imaju mogućnost reprogramiranja plaćanja poreskih dugova većih od 100,000 EUR na rok od maksimalno 72 mjeseca.

Rok primjene ovog Zakona ističe 2.05.2018. godine, a u tom periodu restrukturiranje shodno ovom Zakonu moguće je izvršiti više puta za isti kredit.

U Službenom Listu CG br.58/17 od 22.09.2017.godine objavljena je Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika. Odnosna Uredba stupa na snagu sa 30.09.2017.godine. U prilogu se nalazi integralni tekst odnosne Uredbe.

Napomene:

Pogodnosti iz ove Uredbe mogu koristiti samo poreski obveznici koji imaju poreski dug koji prelazi 100 000€.

Zahtjev za plaćanje poreskog duga može se podnijeti zaključno sa 30.11.2017.godine.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.