Kompanija Mobes Monte, uz sertifikaciju Exemplar Global, organizuje program profesionalnih obuka sistema menadžmenta (za osnovni nivo, interne ili eksterne auditore sistema menadžmenta).

Obuke se održavaju u periodu 16-19. maj 2023. godine, u Podgorici, a vode ih edukovani, iskusni i kompetentni predavači.

Detaljne info o navedenim obukama dostupne su OVDJE.

Program obuka daje mogućnost za obradu sljedećih standarda i oblasti:

 • ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom
 • ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
 • ISO 45001 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu
 • ISO/IEC 27001 – Sistem menadžmenta bezbijednošću informacija, *NOVA VERZIJA STANDARDA
 • GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
 • ISO 22301 - Sistem menadžementa kontinuitetom poslovanja
 • ISO 37001 - Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije
 • ISO 20000-1 - Sistem menadžmenta uslugama

Vodeći se svojim preferencijama, učesnici obuka mogu da odaberu nivo koji žele da pohađaju:

 • Nivo 1 – osnovni zahtjevi
 • Nivo 2 – interni auditor
 • Nivo 3 – eksterni auditor
 • Nivo 4 – implementator.

Profesionalne obuke organizovane su uz korišćenje RTP modula koji omogućava kontinuirani razvoj znanja i informisanosti o ISO Standardima. U odnosu na Exemplar Global sertifikaciju, učesnici obuka dobijaju:

 • Jednogodišnju Exemplar Global sertifikaciju
 • Samostalno učenje putem Exemplar Global portala za razvoj karijere
 • Procjenu stila rada
 • Ekskluzivne prednosti Ekemplar Global sertifikacije, koje uključuju pristup mrežnim događajima, onlajn časopisima, biltenima.

Prijava učešća: mailom na office@mobes.me ili telefonom na 069 499 997 / 020 640 069.

Detaljne info o obukama dostupne su na OVOM linku.