Organizator je prolongirao datum održavanja događaja.
Članovi UPCG će pravovremeno biti obaviješteni o novom terminu.


Međunarodni industrijski proljećni sajam (MIPS) GRAND EXPO biće održan u periodu od 24. do 27. maja 2023. godine, u Zagrebu (lokacija: Zagrebački velesajam), u Hrvatskoj. Organizatori sajma su „PROMO GLOBAL“ Zagreb i Međunarodni ekonomski forum PERSPEKTIVE.

Misija MIPS GRAND EXPO je promocija privrede i preduzetništva iz tematskih oblasti, te pružanje doprinosa kompanijama i organizacijama - učesnicima Sajma - u pozicioniranju na međunarodnom tržištu. Promocija razvoja održive industrije, internacionalizacije poslovanja i pametnog investiranja, predstavlja lajt motiv održavanja MIPS GRAND EXPO.

Detaljne informacije o sajmu GRAND EXPO, kao i Pozivno pismo i Prijavni obrazac, mogu se preuzeti u prilogu (na dnu strane).


Za kompanije iz Crne Gore zainteresovane za učešće na MIPS GRAND EXPO u Zagrebu, organizatori su pripremili posebnu Ponudu "Premium 5" koja sadrži sljedeće povoljnosti:

1. Plaćanje naručenih usluga u tri (3) jednaka obroka i to: prvi do 20.4., drugi do 20.5. i treći – po završetku Sajma do 20.6.2023.g.;

2. 15% niže cijene unutrašnjeg izložbenog prostora u odnosu na ranije cijene (vidjeti obrazac broj 5.1., 5.2. i 5.3. u "Prijava - Premium 5").

3. Vanjski prazan izložbeni prostor po cijeni od: samo 12,00 € / m2 (ili 20 m2 = 240,00 €; 50 m2 = 600,00 €; 100 m2 = 1.200,00 €) – za svih 6 dana (4 dana učešće + 1 dan pripremne aktivnosti + 1 dan raspremne aktivnosti). Ova ponuda idealna je za izlaganje/prezentaciju proizvoda / eksponata većih gabarita poput: građevinske, metalske i druge mehanizacije (kranovi, dizalice, viličari, kamioni, rovokopači, bageri, skele, platforme, ljestve, ograde...); mašina i uređaja (za građevinsku, metalsku, elektro, brodograditeljsku i druge industrije, zavarivanje...); montažnih kuća i kamp kućica; modularnih stambenih objekata/prostora (kupatila, sanitarni čvorovi, kuhinje, radionice...) i slično...

4. Za učešće na stručno-poslovnim konferencijama, svaki treći učesnik iz vaše kompanije plaća samo 50% (pedeset %) vrijednosti kotizacije, a svaki četvrti učestvuje besplatno, ili: 4 predstavnika mogu učestvovati za 187,00 € + pdv (vidjeti obrazac broj 7 u "Prijava - Premium 5").

5. Ako organizujete zajednički nastup i predstavljanje sa kompanijama i organizacijama iz vašeg područja (čijom participacijom možete dijeliti troškove nastupa), tada organizator besplatno prezentira sve te kompanije i organizacije u službenom katalogu Sajma (vidjeti obrazac broj 1.15.1. i 1.15.2. u "Prijava - Premium 5").


Rok za prijavu po Ponudi Premium 5: do popune raspoloživog izložbenog prostora.

Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte organizatora sajma na: grandexpo@promo-perspektive.com