+382 (0)20 209 250 | ENG

Socijalni dijalog

 • Socijalni dijalog

  • Socijalni dijalog je složen i stabilan mehanizam, koji se zasniva na iskrenoj želji socijalnih partnera, vlade, sindikata i poslodavaca, da dijalog grade na međusobnom povjerenju. On posebno dobija na značaju u kontekstu postojeće ekonomske krize i aktuelnom trenutku, koji, sasvim je sigurno, zahtijeva angažovanje svih potencijala jednog društva. U odnosu na druge političke mehanizme, socijalni dijalog uključuje daleko širi krug aktera, odnosno angažuje stvaralačku energiju iz velikog broja izvora i tako unosi nove, suštinske aspekte u politički i društveni život.

   Ustavom Crne Gore je određeno da se socijalni položaj zaposlenih usklađuje u Socijalnom savjetu, koji čine predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade.

   Međunarodne standarde u oblasti socijalnog dijaloga definiše Međunarodna organizacija rada - ILO (Konvencija MOR-a br. 144 o tripartitnim konsultacijama radi primjene međunarodnih standarda rada, u članu 3 navodi "Predstavnike poslodavaca i radnika u smislu procedure predviđene ovom konvencijom slobodno biraju njihove reprezentativne organizacije ukoliko one postoje"; Konvencija br. 87 o slobodi udruživanja i pravu na organizavanje; Konvencija br. 98 o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje; Preporuka br. 113 o konsultacijama na nivou grana/industrija i na nacionalnom nivou iz 1960 godine, Preporuka br 152 o tripartitnim konsultacijama iz 1976). Ovi dokumenti definišu da socijalni partneri mogu biti samo dobrovoljne organizacije radnika i poslodavaca.

   Svojevremeno, u decembru 2006.godine, potpisan je tzv. Prvi Nacionalni tripartitni Sporazum Vlade, UPCG - kao dobrovoljne i reprezentativne organizacije poslodavaca, i SSCG - kao reprezentativne sindikalne organizacije, potpisan je u decembru 2006. godine. Sporazumom su definisani konkretni zadaci koji su, između ostalog, podrazumijevali rad na izradi zakonske regulative usaglašene sa pravnim tekovinama Evrope. Rezultat toga je donošenje Zakona o socijalnom savjetu, Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova i Zakona o radu, čime su stvorene pravne pretpostavke za punu afirmaciju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i uvođenje navedenih međunarodnih standarda u praksu.

   Na osnovu legitimiteta koji crpi iz zakonskih ovlašćenja, kao reprezentativno udruženje poslodavaca, UPCG na tripartitnom nivou participira u nacionalnom i lokalnim socijalnim savjetima, direktno učestvuje u pregovorima za izradu radnog zakonodavstva, zaključuje Opšti i granske kolektivne ugovore.

 • Socijalni savjet

  • Nadležnosti Socijalnog savjeta CG se ogledaju u pitanjima: razvoja i unaprjeđivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mjera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost politike zapošljavanja, zarada i cijena; konkurencije i produktivnosti; privatizacije i drugih pitanja strukturnog prilagođavanja; zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke; zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti; demografska kretanja i druga pitanja značajna za ostvarivanje i unapređivanje ekonomske i socijalne politike.

   Sastav Socijalnog savjeta Crne Gore čine po 11 predstavnika Vlade, 11 predstavnika reprezentativne organizacije sindikata Crne Gore i 11 predstavnika reprezentativnog udruženja poslodavaca u Crnoj Gori.

   Zahvaljujući takvoj strukturi nacionalnog Socijalnog savjeta, socijalni dijalog u Crnoj Gori je dobio na sadržini i suštini, jer su socijalni partneri, i pored veoma teške socijalne i ekonomske situacije u zemlji, pokazali odgovornost prema strukturama koje predstavljaju, ali i društvu u cjelini.

   U Socijalnom savjetu, poslodavci imaju priliku da izvorno, preko svog dobrovoljnog udruženja, zastupaju interese privrede, govore o biznis barijerama i zalažu se za unaprjeđenje poslovnog ambijenta.

   Unija poslodavaca Crne Gore je u prethodnom, ni malo lakom periodu, pokazala da je odgovoran reprezent poslodavačkih interesa na nacionalnom i međunarodnom nivou, koji ne samo da ukazuje na probleme već i predlaže rješenja, ali isto tako i da je odgovoran partner Vladi i sindikatu.

   Spisak članova Socijalnog savjeta mozete pogledati ovdje.

 • Članovi Socijalnog savjeta

  • U nastavku slijedi spisak predstavnika Unije poslodavaca - članova Socijalnog savjeta:

   1. Svetlana Vuksanović, predsjednica UPCG i potpredsjednica Socijalnog savjeta Crne Gore
   2. Suzana Radulović, Unija poslodavaca Crne Gore
   3. Anita Mitrović Milić, "Mitrović Co" d.o.o.
   4. Hasan Ramović, Put Gross d.o.o.
   5. Slaviša Šćekić, Double L d.o.o.
   6. Slobodan Đurković, Đurković Company d.o.o.
   7. Predrag Krivokapić, "Elektroprivreda Crne Gore" a.d.
   8. Zvezdana Oluić, Unija poslodavaca Crne Gore
   9. Rumica Kostić, Unija poslodavaca Crne Gore
   10. Mirza Mulešković, Unija poslodavaca Crne Gore
 • Institucije, tijela i radne grupe

  • U nastavku slijedi spisak institucija i tijela u kojima Unija poslodavaca Crne Gore participira zastupajući interese svojih članova.

   Institucije i tijela

   • Upravni odbor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
   • Upravni odbor Fonda rada
   • Upravni odbor Fonda zdravstva
   • Upravni odbor Fonda PIO
   • Upravni odbor Zavod za zapošljavanje
   • Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata na nacionalnom i granskom nivou
   • Odbor za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora
   • Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
   • Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta,regulatornu i strukturnu reformu
   • Nacionalni savjet za obrazovanje
   • Odbor za stručno obrazovanje
   • Odbor za obrazovanje odraslih
   • Savjet za kvalifikacije
   • Sektorske komisije
   • Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.