Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori objavljuje JAVNI POZIV za prijavu poslodavaca za omogućavanje učešća svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti njihovog poslovanja.

Poziv je upućen zainteresovanim preduzećima iz 14 opština koje imaju potencijal da pruže stručnu obuku mladim ljudima i, ukoliko je moguće, obezbjede dugoročne prilike za zapošljavanje.

Pored podrške nezaposlenim osobama koje traže posao u pronalaženju mogućnosti za osposobljavanje, program profesionalnog osposobljavanja mladih olakšava čitav proces pripreme mladih nezaposlenih za samostalno obavljanje poslova, u skladu sa lokalnim potrebama na tržištu rada.

Troškove učešća mladih u programu osposobljavanja pokriva UNDP ReLOaD2 Program, te odabrani poslodavci neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema mladim učesnicima Programa. Uplate će se vršiti direktno prema angažovanoj mladoj osobi putem bankovnog transfera.

Javni poziv je otvoren do petka, 27. oktobra.

Postupak prijavljivanja po gradovima je predstavljen u linkovima koji se nalaze u nastavku:

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) je nastavak regionalnog projekta koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u šest zemalja i teritorija zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.