Program online edukacije preko platforme Žene i točka Hub donosi tri nova (besplatna) predavanja koja će biti održana u novembru i decembru 2023. godine, u okviru petog modula: “Izgradnja brenda i njegovo pozicioniranje na tržištu”. Modul se realizuje u saradnji Hrvatske gospodarske komore-Županijska komora Otočac (HGK ŽK Otočac) i Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), a predavanja priprema i realizuje UPCG.


V Modul: Izgradnja brenda i njegovo pozicioniranje na tržištu

Cilj modula: da polaznici razumiju proces stvaranja, razvoja i upravljanja brendom, kako bi taj brend efikasno pozicionirati na tržištu.


Tema I: “Demistifikacija brend strategije

Termin: četvrtak, 9.11.2023. god., od 13:00 do 14:30 sati / online Microsoft Teams

Predavačica: Ksenija Planić – Creative Director & Brand Strategist

Agenda:

  • Šta je brend strategija i čemu služi?
  • Elementi brend strategije
  • Kad je pravo vrijeme za vašu brend strategiju?
  • Kako da odredite arhetip brenda?

Prijava učešća:

Prijava na online edukaciju je obavezna.

Molimo zainteresovane da na email ibanic@hgk.hr pošalju svoje ime i prezime, naziv kompanije/organizacije, kao i email adresu.

Svi prijavljeni pravovremeno će dobiti pristupni link za praćenje predavanja.