Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala Crne Gore zaključili su danas Granski kolektivni ugovor (GKU) o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala, koji je usaglašen sa novim Opštim kolektivnim ugovorom.

GKU su potpisali predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica i predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala, Nenad Marković.

Na događaju koji je tim povodom održan u prostorijama UPCG, potpisnici su podsjetili da se odredbe ovog kolektivnog ugovora neposredno primjenjuju na zaposlene i poslodavce koji u Crnoj Gori obavljaju djelatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala.

Konstatovano je da je Granski kolektivni ugovor iz 2020. godine potpisan na neodređeno vrijeme. Njegova primjena bila je uspješna i nije bilo prigovora povodom pojedinih rješenja, te da saglasno tome nije bilo potrebe za izmjenom njegovog važenja. Takođe, ostavljen je prostor da pojedina rješenja iz ovog GKU mogu biti bliže razrađena kolektivnim ugovorima kod poslodavca, opštim aktima poslodavca, te ugovorima o radu, a da se shodno primjenjuju odgovarajuće odredbe Opšteg kolektivnog ugovora za sva pitanja koja nisu uređena ovim GKU-om.

Potpisnici su saopštili da su izmjenama i dopunama obuhvaćeni koeficijenti za utvrđivanje osnovne zarade saglasno nivoima obrazovanja, odnosno stručnih kvalifikacija, te se inoviranom odredbom člana 11 predviđa za najniži koeficijent, kao element osnovne zarade, 4,00 za tzv. nekvalifikovanu radnu snagu, a da se ostali koeficijenti kreću do najvišeg nivoa obrazovanja 8,60 (doktorat). Povećan je i procentualni iznos terenskog dodatka za zaposlene, kada nijesu obezbijeđeni ishrana i smještaj.

Potpisanim GKU dodatno je regulisan referentni period preraspodjele radnog vremena. Naime, socijalni partneri su, crpeći ovlašćenja iz Zakona o radu, uredili ovo pitanje na bipartitnom nivou, prateći potrebe privrede kada je riječ o ovom institutu.

Zaključenju ovog GKU prisustvovali su predstavnici UPCG i Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala.