Vijesti

Koordinator kancelarije UPCG Vladimir Čurović za ''Republiku''

Uzroci lošeg plasmana crnogorskih prizvoda na strana tržišta su nekontrolisani uvoz, neadekvatna pomoć države i nestimulisanje izvoza. Neophodno je što prije...

Mitrović: Veće plate i manji porezi

Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović je ocijenio da treba povećati minimalnu cijenu rada i smanjiti poreska opterećenja na zarade.

Šansa za zdravu hranu i turizam

Unija poslodavaca Crne Gore pozdravlja odluku SAD-a o dodjeli trgovinskih preferencijala SCG, cijeneći je veoma značajnom s aspekta unapređenja privredne saradnje i...

Saradnja sa firmama iz Italije

Na osnovu dogovora Unije poslodavaca Crne Gore sa Asocijacijom industrijalaca Provincije Bari, dostavljamo vam Upitnik, koji trebate ispuniti i vratiti UPCG ukoliko je...

UPCG na ILO seminaru u Torinu

U ime Unije poslodavaca Crne Gore, na poziv Međunarodne Organizacije Rada (ILO), koordinator stručne službe Vladimir Čurović učestvuje na seminaru "Tržište rada...

Potpredsjednik UPCG Ivan Mitrović za "Republiku"

Potpredsjednik Unije poslodavaca Ivan Mitrović je pozvao Vladu da što prije usvoje zakonsku regulativu o malim hidroelektranama, zakon o solarnoj energiji, zakon o...