Uprava prihoda i carina će održati tribine u Baru, Kolašinu i Budvi, na temu "Elektronska fiskalizacija kod izdavaoca ležajeva". Na taj način, poreskim obveznicima biće omogućeno da postavljaju pitanja koja se odnose na organizovanje i sprovođenje aktivnosti vezanih za predstojeću turističku sezonu, posebno u dijelu koji se tiče e-fiskalizacije za izdavaoce smještaja.

Takođe, u sklopu tribine, biće prezentovani i rezultati ankete koje je ovlašćena agencija IPSOS sprovela u cilju istraživanja zadovoljstva poreskih službenika i poreskih obveznika za 2021. godinu, što je predviđeno planom Projekta koji finansira Svjetska banka.

Tribine Uprave prihoda i carina biće organizovane po sljedećem rasporedu:

  • 24.05.2022. godine - Bar, u 12h, u sali Skupštine Opštine Bar (za poreske obveznike iz Bara i Ulcinja);
  • 25.05.2022. godine - Kolašin, u 12h, u sali Centra za kulturu (za poreske obveznike iz Bijelog Polja i Kolašina);
  • 26.05.2022. godine - Budva, u 12h, u sali Akademije znanja (za poreske obveznike iz Budve, Kotora i Tivta).

Uprava prihoda i carina poziva poreske obveznike da posjete najavljene tribine i time daju doprinos unapređenju komunikacije i jačanju odnosa povjerenja između Uprave i privrede.