Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Medjunarodna organizacija za razvoj prava (IDLO), u saradnji sa Centrom za alternativno rješavanje sporova, organizuju dvije radionice o medijaciji u privrednim sporovima za mala i srednja preduzeća (MSP) u Crnoj Gori.

Raspored održavanja radionica:

  • Radionica za MSP sa juga Crne Gore – ponedeljak 20. februara 2023. godine, u Budvi, u Hotelu "Budva", sa početkom u 10.00 časova.
  • Radionica za MSP sa sjevera Crne Gore – utorak 21. februara 2023. godine, u Beranama, u Hotelu "Berane", sa početkom u 11.00 časova.

Agende radionica nalaze se u prilogu.

Radionice se održavaju u trajanju od tri sata, nakon čega je predviđen ručak za sve učesnike.

Radionice se organizuje u okviru projekta tehničke saradnje “Razvoj privredne medijacije u Crnoj Gori”, koji realizuju EBRD i IDLO, uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga, a imaju za cilj da predstavnike privrednih društava upoznaju sa prednostima medijacije kao načina rješavanja sporova, koji je brži, efikasniji i jeftiniji od sudskog postupka.

Prijava učešća:

Učešće na radionici treba potvrditi Ani Bukilić iz IDLO-a, najkasnije do srijede, 15. februara 2023. godine, i to email-om na: abukilic@idlo.int ili telefonom na: 067 250 016.