Institucije, tijela i radne grupe

U nastavku slijedi spisak institucija i tijela u kojima Unija poslodavaca Crne Gore participira zastupajući interese svojih članova.

Institucije i tijela

 • Savjet za konkurentnost
 • Upravni odbor Fonda rada
 • Upravni odbor Fonda zdravstva
 • Upravni odbor Fonda PIO
 • Upravni odbor Zavod za zapošljavanje
 • Savjet Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
 • Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata na nacionalnom i granskom nivou
 • Odbor za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora
 • Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
 • Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta,regulatornu i strukturnu reformu
 • Nacionalni savjet za obrazovanje
 • Odbor za stručno obrazovanje
 • Odbor za obrazovanje odraslih
 • Savjet za kvalifikacije
 • Sektorske komisije
 • Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje