III Svjetski kongres poduzetnika (SKP) biće održan u periodu od 6. do 9. decembra 2023. godine, u hotelu Dubrovnik Palace u Dubrovniku, Hrvatska, na temu „PODUZETNIŠTVO: Ljudi. Suradnja. Razvoj. Sigurnost“.

Glavni organizator SKP-a je Međunarodni ekonomski forum (MEF) PERSPEKTIVE, dok je izvršni organizator društvo PROMO GLOBAL.

Cilj SKP-a je promocija značaja, svrhe i kulture preduzetništva.

Uz Croatia Business Summit 2023 „Pogled u ekonomsku budućnost“ i Forum mladih i budućih poduzetnika, program SKP-a predviđa niz aktivnosti kongresnog, stručnog i edukativnog karaktera koje će biti održane u vidu okruglog stola eksperata iz oblasti ekonomije i preduzetništa, sektorski strukturiranih panela /sekcija i plenarnih zasijedanja.

Osnov za raspravu koja će na SKP 2023 biti pokrenuta čini Deklaracija SKP-a „Uloga poduzetništva u globalnom razvoju".

Prema najavama organizatora, na događaju se očekuje više od 600 učesnika.

Program SKP 2023 se nalazi u prilogu na dnu strane.

Pozivaju se kompanije zainteresovane za učešće da Pozivnicu za SKP 2023, kao i Obrazac prijave za SKP 2023 preuzmu na linku: https://www.promo-perspektive.com/skp-dubrovnik-2023