Iceberg Exhibitions, uz podršku Ministarstva infrastrukture i energetike Albanije, organizuje Sajam energetike, građevinarstva i zelene ekonomije 2022 koji će biti održan od 11. do 12. novembra 2022. godine, u Kongresnoj palati u Tirani, Albanija.

Cilj sajma je da posluži kao najšira komunikacijska platforma između ključnih aktera u regionu, u sektorima kao što su energetika, građevinarstvo i zelena ekonomija.

Imajući u vidu da su budućnost, sigurnost i održivost ovih sektora ključni za ekonomiju Albanije i zemalja regiona, sajam će omogućiti interakciju između proizvođača i dobavljača najinovativnijih tehnologija, proizvoda i usluga iz oblasti energetike i građevinske industrije.

Fokus predstojećeg Sajma energetike i građevinarstva u Tirani biće stavljen na važna pitanja, kao što su: obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost kroz energetski ciklus u svim sektorima, tehnologija, efikasnost gradnje i uticaj na životnu sredinu. Ova platforma će promovisati komunikaciju i saradnju između investitora, programera i konsultanata.

Sajam energetike i građevinarstva će se fokusirati na važna pitanja kao što su obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost kroz energetski ciklus u svim sektorima, tehnologije, efikasnost gradnje i uticaj na životnu sredinu. Ova platforma će promovirati komunikaciju i saradnju između investitora, programera i konsultanata.

ZAŠTO UČESTVOVATI?

  • Zbog umrežavanja, B2B sastanaka
  • Poslovnih prilika za nove investitore u Albaniji i regionu
  • Promovisanja saradnje između glavnih aktera u sektorima energetike, zaštite životne sredine, efikasne izgradnje i sl.
  • Uvođenja najinovativnijih tehnologija i usluga
  • Podsticanja partnerstva između javnih i privatnih aktera u regionu
  • Informacija o značaju korišćenja obnovljivih izvora energije i modernijih, efikasnijih i manje zagađujućih oblika.

U prilogu se nalazi sajamska brošura koja sadrži detalje od interesa za učesnike i potencijalne izlagače.

Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte organizatora:


Iceberg Exhibitions

T: +355 69 40 63 909

E: info@icebergexhibitions.com
W: www.icebergexhibitions.com