Platforma "Žene i točka Hub" omogućava besplatnu online edukaciju na teme koje su važne za sve preduzetnike/ce. Platformu razvija Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Otočac (HGK ŽK Otočac), u saradnji sa svojom mrežom partnera iz zemalja regiona – Unijom poslodavaca Crne Gore (UPCG) i slovenačko-hrvatskom edukativnom platformom ValoreSchool. Iako je "Žene i točka Hub" primarno pokrenuta s ciljem podrške ženskom preduzetništvu, ovoj platformi (a time i besplatnim obukama) mogu pristupiti svi zainteresovani - i žene i muškarci podjednako.


4. MODUL: Upravljanje rezultatima: Put ka poslovnom uspjehu

Cilj modula: da polaznici razumiju principe upravljanja rezultatima, kako bi unaprijedili efikasnost i uspješnost sopstvenih biznisa.

Nakon ovog modula, polaznici:

 • povezuju rezultat sa vizijom/ciljevima kompanije,
 • su spremni da istraže svoju dublju motivaciju za pokretanje/razvoj biznisa,
 • razumiju pojam strategije,
 • su informisani kako mogu razvijati svoje osobne strategije (kako do cilja): ciljevi, kultura, vrijednosti, kadar, pravila, okruženje, promjene.

Organizator predavanja u ovom modulu je UPCG. Modul se realizuje u saradnji HGK ŽK Otočac i UPCG.


Tema I: Šta je uspjeh i kako do njega? (Pisma iz budućnosti)

Ljudi koji imaju svoj biznis ili ga planiraju pokrenuti ozbiljno su hrabri. To je veliki korak koji iziskuje ne samo jasnu viziju, već i emociju koja ih održava u danima kada stvari i ne teku tako glatko. Što im je razlog za bavljenje vlastitim biznisom jasniji, imaju veću snagu i motivaciju da naprave sjajne rezultate. Pitanje je samo jesu li zaista riješili šta je za njih uspjeh i koju su cijenu spremni da plate?

Termin: četvrtak, 12.10.2023. god., od 13:00 do 14:30 sati / online Microsoft Teams

Predavačica: Iva Malešević, HR Strategist & NLP Trainer

Agenda:

 • Asocijacije ličnih uspjeha
 • Formula: Šta sve čini uspjeh?
 • Vježba: Šta imam sada, a šta trebam razviti?
 • Za ponijeti: Pismo iz budućnosti

Način rada: interakcija - sistem asocijacija, lični primjeri polaznika


Tema II: Unapređenje produktivnosti: Strategije i alati za bolje rezultate

Termin: četvrtak, 26.10.2023. god., od 13:00 do 14:30 sati / online Microsoft Teams

Predavač: Igor Dragićević, Engineering Leader & NLP Trainer

Agenda:

 • Zašto je produktivnost važna?
 • Šta sve utiče na našu produktivnost i rezultate?
 • Kako da unaprijedimo vještine i dodjemo do rezultata brže i jednostavnije?
  • alati za upravljanje vremenom i obavezama
  • alati za unapredjenje poslovanja kroz istraživanje
  • AI u preduzetništvu. Za i protiv
 • Vježba: efikasna upotrebu online alata

Prijava učešća:

Prijava na online edukaciju je obavezna.

Molimo zainteresovane da na email ibanic@hgk.hr pošalju svoje ime i prezime, naziv kompanije/organizacije, kao i email adresu.

Svi prijavljeni pravovremeno će dobiti pristupni link za praćenje predavanja.