Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Otočac (HGK ŽK Otočac), sa svojom mrežom partnera iz zemalja regiona, razvija platformu poslovne podrške razvoju i osnaživanju žena u njihovom radu – Žene i točka Hub. Kroz intenzivnu saradnju sa partnerima HGK ŽK Otočac – Unijom poslodavaca Crne Gore (UPCG) i slovenačko-hrvatskom edukativnom platformom Valoreschool, obezbijeđeno je da sva zainteresovana lica mogu pristupiti platformi Žene i točka Hub i pohađati besplatne online obuke na vrlo aktuelne teme, važne svim preduzetnicima/cama (postojećim i budućim).

Iako je Žene i točka Hub platforma primarno pokrenuta radi ekonomskog osnaživanja žena, na obuke se mogu prijaviti svi - i žene i muškarci podjednako.


Predavanja iz trećeg modula, koja će se održati tokom juna 2023. godine, daju uvid u mogućnosti VR (Virtual Reality) svijeta.

Modul Pojednostavimo VR (Virtal Reality) ima za cilj da pomogne polaznicima obuke da steknu uvid u potencijal VR tehnologije i mogućnost primjene u mnogim područjima poslovnog okruženja ili u svakodnevnom životu. Namjera je podstaći ih da razmisle kako pojednostavljene tehnike i rješenja mogu primijeniti u svom radu, bez potrebe za složenim hardverom ili sofisticiranim programiranjem.

Nakon ovog modula, polaznici će:

  • razumjeti osnovne principe rada VR tehnologije i njenih komponenti;
  • razumjeti moguće izazove i prepreke koje mogu imati pri korištenju VR-a;
  • dobiti uvid u proces implementacije VR rješenja koja su jednostavna za korištenje, a istovremeno pružaju korisnicima zadovoljavajuće iskustvo.

Predavanja iz ovog modula realizuju se u saradnji sa PRILIKA GRP i VirtualnaStvarnost.net.

Prijava učešća je obavezna, a vrši se klikom na naslov izabrane teme:


Prvo online predavanje

Tema I. Kako pomoću VR ostvariti novu dimenziju poslovanja? - VR za poslovni rast

Termin: 06.06.2023. godine, od 13:00 do 14:30 sati.

Predavač: Ante Fumić, stručnjak za digitalni marketing i vlasnik kompanije PRILIKA GRP, govoriće o primjeni VR tehnologije u poslovnom svijetu, prednostima korištenja VR-a u poslovanju, kao i primjerima uspješne primjene VR-a u različitim industrijama, kako bi polaznici/e obuke prepoznali mogućnosti koje im se pružaju po osnovu primjene VR-a u sopstvenom poslovanju.


Drugo online predavanje

Tema II. Kako kreirati VR sadržaj?

Termin: 29.06.2023. godine, od 13:00 do 14:30 sati.
Predavač: Bruno Ćutić, glavni urednik portala VirtualnaStvarnost.net, govoriće o procjeni isplativosti implementacije VR tehnologije u poslovne procese, kako planirati i dizajnirati poslovna rješenja koja uključuju upotrebu VR-a, te kako kreirati VR sadržaj kroz saradnju sa VR stručnjacima u razvoju i implementaciji VR rješenja u poslovnom okruženju.