Na osnovu člana 44 stav 3 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Sl. list Crne Gore«, br. 24/19), Zavod za zapošljavanje Crne Gore je raspisao Konkurs za izbor korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje.

Predmet konkursa je izbor korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje po Programu »Podsticaji za preduzetništvo« za 2023. godinu koji možete preuzeti na: https://www.zzzcg.me/wp-content/uploads/2023/06/program-pzp2023.pdf

Program je namijenjen nezaposlenim licima do 30 godina starosti i nezaposlenim ženama, prijavljenim u evidenciju nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod), najkraće četiri mjeseca, u kontinuitetu, prije dana raspisivanja ovog konkursa, a koja u samozapošljavanju prepoznaju izlaz iz nezaposlenosti.

Program treba da doprinese povećanju zaposlenosti, odnosno smanjenju nezaposlenosti za najmanje 50 lica iz evidencije Zavoda, koja će se uz određeni finansijski i nefinansijski podsticaj za pokretanje sopstvenog biznisa samozaposliti, osnivanjem jednog od oblika obavljanja privredne djelatnosti u kojem će i zasnovati radni odnos.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 04.07.2023. god. Zahtjevi koji se lično predaju mogu se podnijeti u Zavodu do 15 h.

Svi obrasci za podnošenje zahtjeva, kao i informacije o uslovima konkursa i kriterijumima izbora, dostupni su na sajtu ZZZCG: http://www.zzzcg.me