Glavni grad Podgorica i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) objavljuju Javni poziv za prijavu poslodavaca iz Podgorice za omogućavanje učešća svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti njihovog poslovanja.

Ovaj poziv je upućen svim mikro preduzećima (do 5 registrovanih zaposlenih) sa teritorije Glavnog grada koja imaju potencijal da pruže stručnu obuku mladim ljudima i, ukoliko je moguće, obezbijede dugoročne prilike za zapošljavanje. Pored podrške nezaposlenim osobama koje traže posao u pronalaženju mogućnosti za osposobljavanje, program profesionalnog osposobljavanja mladih olakšava čitav proces pripreme mladih nezaposlenih za samostalno obavljanje poslova, u skladu sa lokalnim potrebama na tržištu rada.

Troškove učešća mladih u programu osposobljavanja pokriva UNDP ReLOaD2 Program, te odabrani poslodavci neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema mladim učesnicima Programa. Uplate će se vršiti direktno prema angažovanoj mladoj osobi putem bankovnog transfera.

Javni poziv je otvoren do srijede, 22. novembra.

Svi detalji u vezi sa prijavom dostupni su na OVOM linku.