Sekretarijat Savjeta za konkurentnost (SCC) je objavio Javni poziv za odabir Partnera za implementaciju Projekta: Uvođenja „ženskog žiga“ za privredna društva koja zadovoljavaju uslove iz međunarodnog dokumenta za žensko preduzetništvo MEST IWA 34.

Međunarodni dokument za žensko preduzetništvo IWA 34 objavljen je 8. marta 2021. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), a 1. jula 2021. godine je uveden u crnogorski sistem standardizacije pod nazivom MEST IWA 34 i predstavlja prvi u svijetu skup globalnih definicija, koje se odnose na žensko preduzetništvo, tj. privredna društva u vlasništvu žena i ona kojima upravljaju žene.

SCC, u saradnji sa nadležnim institucijama, planira da podrži uvođenje „ženskog žiga“ kao naredni korak implementacije dokumenta, kojim bi se nedvosmisleno dokazivalo da privredno društvo koje posjeduje žig zadovoljava kriterijume iz dokumenta MEST IWA 34.

Svi zainteresovani, mogu svoje prijave slati na e-mail scc@scc.org.me, najkasnije do 15. septembra 2023. godine (16h). Prijava treba da sadrži:

  • predlog metolodije realizacije projekta;
  • reference koje potvrđuju ispunjenost kriteriuma iz Poziva i Projektnog zadatka;
  • predloženi tim koji bi neposredno radio na realizaciji projekta, sa biografijama.

Više detalja o samom projektu možete pronaći OVDJE, kao i preko linkova na društvenim mrežama:


Dvogodišnji budžet za realizaciju Projekta iznosi 50.000 eura.

Početak realizacije Projekta: 1.10.2023. godine.

Kraj realizacije Projekta: 1.10.2025. godine.