Tripartizam, tj. ravnopravno pregovaranje predstavnika Vlade, radnika i poslodavaca o socioekonomskim pitanjima, nezamjenljiv je društveni institut.

Prema riječima Momčila Popovića, potpredsjednika Unije poslodavaca, socijalni dijalog između Vlade i predstavnika radnika i poslodavaca u Crnoj Gori trenutno je u fazi koja nagovještava da će ovakav vid dogovora zaživjeti i kod nas. Prvi pokazatelj koji ukazuje da se socijalni dijalog začeo bila je izmjena Zakona o radu, njegovog člana 131, kojim je sada predviđeno da reprezentativna asocijacija poslodavaca ravnopravno učestvuje u socijalnom dijalogu, kazao je Popović.

Prema njegovim riječima, najznačajniji impuls za razvoj tripartizma biće svakako usvajanje zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu koji je u izradi i kojim će biti ispunjena konstrukciona greška u osnivanju ovog tijela, odnosno to što ga je 2001. osnovala Vlada. Novim zakonom predviđeno je da će ekonomsko-socijalni savjet biti nezavisno tijelo koje će imati savjetodavnu a ne naredbodavnu funkciju, ali će biti obavezujuće za članove. Popović smatra da je pokazatelj razvoja socijalnog dijaloga i to što je do sada u jedanaest crnogorskih gradova formiran lokalni socioekonomski savjet, a ubrzo će to biti učinjeno i u drugim opštinama.

Da bi socijalni dijalog zaživio, neophodno je utvrditi i reprezentativnu asocijaciju poslodavaca, pa se u Uniji nadaju da će ovih dana baš ona dobiti od Ministarstva rada i socijalnog staranja odluku o tom statusu, kazao je Popović. Unija poslodavaca po svim kriterijumima jeste reprezentativna organizacija, ocijenio je Popović. On je svoj stav obrazložio time što je Unija poslodavaca jedina članica iz Crne Gore Međunarodne organizacije poslodavaca, i foruma poslodavaca za Jugoistočnu Evropu. Kao svog glavnog socijalnog partnera, Uniju poslodavaca prihvatio je i crnogorski sindikat. Unija je reprezentativna organizacija i zbog toga što njeni članovi učestvuju više od 50 odsto u bruto društvenom proizvodu Crne Gore i zapošljavaju više od polovine ukupnog broja radnika. Za utvrđivanje reprezentativnosti po međunarodnim standardima dovoljno je da ova dva parametra budu na nivou iznad 25 odsto, napominje Popović. On ističe da je najveća prepreka razvoju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori to što socijalni partneri nemaju veliko iskustvo u pregovaranju, koje je u razvijenim zemljama utemeljeno još konvencijama iz pedesetih godina.

Od tenzije do tolerancije

Tripartizam je prema riječima Momčila Popovića neophodan i zbog toga da bi se socioekonomske tenzije svele na nivo tolerancije. Kao primjer razvijenog socijalnog dijaloga Popović navodi i Hrvatsku.

U hrvatskom saboru zakonski projekti iz socioekonomske oblasti koje prethodno razmatra i njihova unija poslodavaca usvajaju se uglavnom konsenzusom, kaže Popović. On ističe da su i naši lokalni a i republički socio-ekonomski savjet sve spremniji i da bez uticaja politike utiču o pitanjima iz ekonomske sfere.