+382 (0)20 209 250 | ENG

Zaključen Sporazum o saradnji između Saveza slijepih i Unije poslodavaca Crne Gore

Vijesti 04/04/2018
Zaključen Sporazum o saradnji između Saveza slijepih i Unije poslodavaca Crne Gore

Sporazum o saradnji između Saveza slijepih Crne Gore i Unije poslodavaca Crne Gore, kao jednim od prvih prijatelja portala „zaposliosi.me“, potpisan je danas. Na sastanku održanom u Uniji poslodavaca Crne Gore, Sporazum o saradnji potpisali su Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore i Svetlana Vuksanović, predsjednica UPCG.

Portal www.zaposliosi.me bavi se povezivanjem poslodavaca i nezaposlenih lica sa invaliditetom, a sve u cilju dostizanja što većeg broja zaposlenih OSI. Portal ima za cilj da ublaži predrasude društva o “OSI”, istakne njihove stručne kvalifikacije, mogućnosti i potencijale, a u krajnjem, da pomogne zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i poveže ih sa poslodavcima i raspoloživim radnim mjestima.

Portal sadrži više kategorija koje se odnose na pravnu regulativu u oblasti zapošljvanja OSI, kao i informacije za OSI – tražioce zaposlenja, na jednoj, i poslodavce, na drugoj strani. U kategoriji „kandidati“, pored biografija nezaposlenih osoba sa invaliditetom, nalaze se i video prezentacije kandidata, što je nešto posve novo za portale ovog tipa.
Sljedeća kategorija ("informacije“) služi boljem informisanju, kako nezaposlenih osoba sa invaliditetom, tako i poslodavaca o pravnoj regulativi, subvencijama i drugim benefitima koje država obezbjeđuje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Treća kategorija je „blog“, na kome se možete upoznati sa različitim iskustvima osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja i rada na određenim radnim mjestima.
Za osobe sa invaliditetom veoma značajna kategorija jeste „poslodavci“, čiji je cilj oglašavanje slobodnih radnih mjesta i promovisanje prijatelja portala - onih poslodavaca koji bi zaposlili osobu sa invaliditetom.

Cilj potpisivanja sporazuma, između ostalog, je i da podstakne poslodavce da postanu prijatelji portala www.zaposliosi.me, a ujedno da pospješi već postojeću saradnju između Saveza slijepih Crne Gore i UPCG.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.