Na sjednici Upravnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore (UO UPCG), članovi UO jednoglasno su utvrdili predlog o izboru Slobodana Mikavice, dosadašnjeg potpredsjednika, za novog predsjednika UPCG, kao i predlog o izboru Slaviše Šćekića, dosadašnjeg potpredsjednika, za novog predsjednika Skupštine UPCG.

Prethodno, na sjednici je konstatovano da dosadašnjem predsjedniku UPCG, Predragu Mitroviću, mandat prestaje na njegov zahtjev - usljed stupanja na dužnost otpravnika poslova u Ambasadi Crne Gore u Srbiji, dok je Nebojši Popoviću, dosadašnjem predsjedniku Skupštine UPCG, istekao četvorogodišnji mandat na toj funkciji. Odluku o predloženim kandidatima Upravnog odbora donosi Skupština Unije poslodavaca.

Vodeći se dnevnim redom, članovi UO su u nastavku usvojili predloge Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2022. godinu, kao i predlog Plana rada UPCG za 2023. godinu, a potom diskutovali o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, položaju privrednika i problemima s kojima se suočavaju u redovnom poslovanju.

Naglašeno je da će dalja saradnja UPCG sa vladom i sindikatima, shodno ulogama i nadležnostima sva tri socijalna partnera, biti dodatno intezivirana kroz rad na rješavanju zajedničkih pitanja, a sve u cilju postizanja dogovora o rješenjima koja su od interesa i za biznis zajednicu i zaposlene i državu. Primjer tome su rješenja ponuđena kroz nedavno zaključeni Opšti kolektivni ugovor, kao i izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini u smislu dozvoljenog rada nedjeljom tokom ljetnje i zimske turističke sezone. Takođe, UPCG će u narednom periodu posebno insistirati na učešću predstavnika Unije u procesima unapređenja regulatornog okvira i povećanja pravne sigurnosti za obavljanje poslovnih aktivnosti. To se odnosi kako na nova, tako i zakonska rješenja čija je izrada u toku – poput Nacrta Zakona o solidarnom doprinosu koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi, a za koji je UPCG već pripremila značajan broj komentara i predloga za njegovo unapređenje. Dugogodišnji angažman UPCG u oblasti borbe protiv sive ekonomije biće realizovan kroz konkretne aktivnosti u čijem je fokusu stvaranje ambijenta koji podstiče razvoj održivih preduzeća i stimuliše prelazak iz neformalne u formalnu ekonomiju. S druge strane, aktuelizovan je hroničan problem nedostatka radne snage za potrebe turističke sezone i najavljen nastavak rada UPCG po pitanjima koja se tiču iznalaženja rješenja za ujednačeno postupanje nadležnih organa u primjeni Zakona o strancima. Uz rad u radnoj grupi po navedenom zakonu, Unija će aktivan doprinos pružiti i učešćem u radnoj grupi za izmjene i dopune Zakona o radu. Konačno, istaknuto je da će, osim kroz kampanju “Stop inflaciji”, UPCG i kroz druge modele javno-privatnog partnerstva pružati podršku resornim ministarstvima i nadležnim institucijama. Na taj način, UPCG potvrđuje odgovoran odnos i partnerstvo u svim aktivnostima čiji je cilj zaštita interesa privrede i građana i iznalaženje adekvatnih, zajedničkih rješenja za inflatorne tendencije, krize i druga kretanja koja se mogu negativno odraziti na održivost privrede i očuvanje radnih mjesta, te narušiti ekonomsko-socijalnu sliku društva i same države.