Delegacija Crne Gore prisustvovala je trećoj regionalnoj TAIEX radionici koja je 5. i 6. decembra održana u Beču, povodom izrade programa Garancija za mlade.

Ispred Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), članica delegacije bila je Marina Jovanović, savjetnica za edukaciju i marketing.

Radionica je bila posvećena austrijskom pristupu Garanciji za mlade, procesu implementacije i postignutim rezultatima. Na događaju su predstavljeni ključni izvori informacija za planiranje, praćenje i evaluaciju programa učenja zasnovanog na radu, uključujući relevantne EU indikatore i mjerila. Takođe, učesnicima su prenijeta iskustva odabranih država članica EU u vezi sa dizajnom, ulogama i odgovornostima, kao i praćenjem Garancije za mlade.

Drugog dana konferencije, za učesnike su organizovane i terenske posjete organizacijama koje u Austriji već uspješno sprovode ovaj Program.

Crnogorsku delegaciju su, uz predstavnicu UPCG, činili i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje i Mreže za mlade Crne Gore.

Prva TAIEX radionica, organizovana u martu 2023. godine Briselu, bila je posvećena specifičnostima programa šegrtovanja i pripravništva u kontekstu Garancije za mlade u EU i na Zapadnom Balkanu, dok je druga održana u Lisabonu a bila je fokusirana na ulogu privatnog sektora u osmišljavanju i realizaciji treninga i pripravništva za mlade, kao i na ulogu socijalnih partnera i lokalnih/regionalnih vlasti.

Garancija za mlade je aktivaciona šema namijenjena povećanju zapošljivosti mladih, kao odgovor na izazov dugoročne nezaposlenosti, koja se od 2013. godine realizuje u državama članicama Evropske unije. Njenim sprovođenjem želi se obezbijediti uključivanje mladih u programe daljeg obrazovanja ili usavršavanja, obezbjeđivanje mogućnosti za sprovođenje pripravničkog rada ili zaposlenje.