Na poziv Ministarstva ekonomskog razvoja, predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), savjetnica za žensko preduzetništvo i menadžment Zvezdana Oluić, bila je moderatorka panel diskusije održane u okviru konferencije „Izazovi stereotipa i promjena narativa o ženskom preduzetništvu u Crnoj GorI".

Konferenciju su organizovali Ministarstvo i kancelarija OEBS-a iz Beča (OSCE/OCEEA), kao završni događaj u sklopu projekta „IWILL: Inspiring Women’s Initiative-taking for Lasting Leadership“ koji je realizovan s ciljem pružanje dodatne podrške Strategiji razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024.

Događaj je otvorila v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti privrede u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Anđela Gajević, koja je zahvalila OEBS-u na pruženoj podršci i istakla da će danas predstavljena Komunikaciona strategija biti od ključnog značaja za unapređenje politika i razvoj inicijativa za promociju ženskog preduzetništvo te da će poslužiti kao polazna osnova za izradu novog strateškog dokumenta.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasadorka Dominique Waag, kazala je da „osnaživanje žena da postanu uspješne preduzetnice nije samo pitanje pravične primjene principa jednakosti – to je ulaganje u budućnost sa dalekosežnim ekonomskim, društvenim i kulturnim ishodima“.

U nastavku, samostalna savjetnica u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Ana Šebek, predstavila je rezultate ostvarene u toku sprovođenja Strategije razvoja ženskog preduzetništva 2021-2024, kao i planove ministarstva vezano za izradu novog strateškog dokumenta.

Savjetnica UPCG za žensko preduzetništvo i menadžment Zvezdana Oluić razgovarala je sa stipendistima OEBS-a koji su prošle godine pohađali Evropsku akademiju inovacija na Univerzitetu u Portu, u Portugalu. Njeni sagovornici u panelu bili su Lucija Jovanović, Emin Lujinović, Ivana Gazivoda i Milica Matović sa kojima je diskutovala o preduzetničkom ekosistemu u Crnoj Gori (iz ugla ženskog biznisa i aktuelnih strategija vlade), učešću žena u IT sektoru i prilikama za njihov karijerni razvoj u tehnološkoj industriji. Tom prilikom, Milica i Ivana su predstavile svoj startup MyTurn, objasnile njegov koncept i najavile da će MVP na kom rade biti lansiran već u julu ove godine.

Na događaju je predstavljena studija o stavovima prema ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori, a prikazana su i četiri kratka filma u produkciji studenata Fakulteta dramskih umjetnosti - Cetinje, Univerziteta Crne Gore, koji se bave nekim od ograničavajućih stavova koje žene imaju prema sebi, kao što je nedostatak povjerenja u sopstvene talente i sposobnosti.

Tokom realizacije aktivnosti IWILL projekta, ministarstvo i OEBS su blisko sarađivali sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, a obavljene su i opsežne konsultacije sa UPCG, Asocijacijom poslovnih žena i Unijom mladih preduzetnika, kao i sa nevladinim organizacijama koje se bave ekonomskim osnaživanjem žena, preduzetnicima te studentima/kinjama Fakulteta likovnih umjetnosti i Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

photo credit: Ministarstvo ekonomskog razvoja