Migracije, manjak vještina, rast produktivnosti, povećanje zarada i ekonomski problemi, bile su ključne teme Regionalnog sastanka Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE) za Evropu i Centralnu Aziju koji je od 28. do 29. septembra održan u Tbilisiju (Gruzija), u organizaciji Udruženja poslodavaca Gruzije (GEA).

Učesnici regionalnog sastanka bili su zvaničnici IOE, viši rukovodioci Međunarodne organizacije rada (ILO), kao i više od 40 predstavnka poslodavačkih organizacija iz zemalja Evrope i Centralne Azije. Ispred Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), događaju je prisustvovao generalni sekretar Filip lazović.

Sesiju je otvorio Blaise Matthey, potpredsjednik IOE-a za Europu i Centralnu Aziju, koji je dao uvid u regionalne probleme s kojima se poslodavci suočavaju, te istakao potrebu zajedničkog rada na njihovom rješavanju.

Shalva Tskhakaia, član Upravnog odbora GEA, upoznao je učesnike sastanka sa ekonomskom situacijom u Gruziji, a zatim i naglasio da učešće u globalnoj IOE mreži ima neizmjeran značaj za GEA-u.

U nastavku, predstavnici svih poslodavačkih organizacija predstavili su trenutnu poslovnu klimu, klimu zapošljavanja, kao i probleme koji koče privredni rast u njihovim zemljama. Opšti utisak bio je da su nedostatak i neusklađenost vještina, kao i zarade, neke od važnih prepreka za punu zaposlenost.

Generalni sekretar IOE, Roberto Suarez Santos, prezentovao je prioritete i aktivnosti planirane za 2024. godinu. Tokom ove rasprave, članovi IOE-a su postavljali pitanja u vezi sa debatom u Upravnom tijelu ILO-a o tumačenju "prava na štrajk" u kontekstu ILO Konvencije 87 i stava Poslodavačke grupe. Tim povodom, potpredsjednica IOE-a pri ILO-u, Renate Hornung Draus, pojasnila je da Poslodavačka grupa ima čvrst stav da ovo pitanje treba rješavati kroz rješenje zasnovano na socijalnom dijalogu unutar globalnog tripartitnog okvira Međunarodne konferencije rada, a ne preko Međunarodnog suda pravde kako je to predložila Radnička grupa.

Na sastanku su potom razmatrana pitanja vezana za due diligence, te radna i ljudska prava u međunarodnom, evropskom i regionalnom kontekstu. Takođe, održana su i dva subregionalna okrugla stola, sa fokusom na regione Jadrana i Kavkaza. Tom prilikom, predstavnici poslodavačkih organizacija razmijenili su iskustva po pitanju usluga koje pružaju svom članstvu, realizovanih aktivnosti i strategija, kao i ukupne uključenosti u političke diskusije sa svojim vladama.

Izvor: IOE