+382 (0)20 209 250 | ENG

Predlog mjera Upravnog odbora UPCG

Vijesti 17/03/2020
Predlog mjera Upravnog odbora UPCG

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) podržava Vladu Crne Gore u realizaciji privremenih mjera zaštite građana Crne Gore od korona virusa (COVID-19), koje su definisane odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti.

Zaštita i očuvanje zdravlja i života građana je zajednički prioritet cijelog društva. Zato će napori UPCG u narednom periodu biti usmjereni na djelovanje u svrhu očuvanja javnog zdravlja i pružanja podrške privredi.

U tom cilju, neophodno je definisati hitne mjere pomoći kompanijama, radi očuvanja likvidnosti i kontinuiteta njihovog poslovanja, kao i očuvanja radnih mjesta.

Vodeći se navedenim, Upravni odbor UPCG (UO UPCG) je na sjednici održanoj 17. marta 2020. godine, usvojio predlog mjera koji dostavlja Vladi Crne Gore, u cilju pravovremenog reagovanja i ublažavanja posljedica koronavirusne bolesti po održivost preduzeća i očuvanje radnih mjesta.

UO UPCG je predloge za uvođenje konkretnih mjera pomoći usvojio sagledavajući trenutnu situaciju, pri čemu će u narednom periodu pratiti razvoj događaja i blagovremeno reagovati u odnosu na nove okolnosti. UO UPCG predlaže Vladi Crne Gore i Nacionalnom koordinacionom tijelu za borbu protiv zaraznih bolesti sljedeće mjere:

A – mjere institucionalnog okvira

 • Formirati posebno nacionalno tijelo/odbor za podršku privredi, koje će se baviti pitanjima očuvanja ekonomskih aktivnosti i likvidnosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta (radni odnosi, socijalna zaštita, ekonomska i finansijska pitanja), a u rad istog uključiti: ispred države – predstavnike Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore, Poreske uprave, Ministarstva ekonomije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Investiciono razvojnog fonda (IRF), Udruženja banaka; ispred privrede – predstavnike UPCG i Privredne komore Crne Gore;
 • Formirati poseban novčani fond za podršku privredi (u cilju očuvanja ekonomskih aktivnosti i likvidnosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta), uz precizno utvrđenu metodologiju za dodjelu sredstava pomoći opredijeljenih po ovom osnovu;

B – mjere finansijske i kreditne podrške

 • CBCG da naloži komercijalnim bankama sprovođenje mjera u okviru kojih će se korigovati kamatne stope, produžiti ročnost zajmova i smanjiti naknade za platni promet;
 • IRF da izvrši korekciju kamatnih stopa za postojeće zajmove na nivo od 0,5% do 1,2% u odnosu na stepen ugroženosti konkretnog privrednog subjekta;
 • IRF i komercijalne banke da obezbijede moratorijum na otplatu kreditnih obaveza za privredne subjekte, shodno trajanju krize;
 • IRF i komercijalne banke da obezbijede povoljne kredite za finansiranje obrtnih sredstava, sa grejs periodom od godinu dana;

C – poreske mjere

 • Obezbijediti odlaganje rokova za plaćanje dospjelih poreskih obaveza, kao i za podnošenje poreskih prijava i plaćanje svih vrsta poreza, uključujući i doprinose na lična primanja (počev od dana stupanja na snagu privremenih mjera zaštite građana Crne Gore od korona virusa), a u zavisnosti od trajanja krize;
 • Obezbijediti privremeno smanjenje opšte stope PDV-a na promet svih vrsta proizvoda i usluga;
 • Smanjiti stopu PDV na 7% na promet svih usluga u sektoru turizma i ugostiteljstva;
 • Obezbijediti privremeno smanjenje stope poreza i doprinosa na zarade;
 • Privremeno suspendovati obavezu plaćanja poreza i doprinosa na zarade poslodavcima iz ugroženih sektora;
 • Osloboditi privredne subjekte iz sektora turizma i ugostiteljstva plaćanja lokalnih komunalnih taksi i naknada za 2020. godinu, odnosno u zavisnosti od trajanja krize;
 • Omogućiti reprogram/odlaganje obaveza prema javnim preduzećima i lokalnim samoupravama;
 • Omogućiti da se, uz konsultacije sa predstavnicima privrednih subjekata i lokalne uprave, sačini model multirateralne kompenzacije i pozove na izmirenje međusobnih obaveza između privrednih subjekata, te između privrednih subjekata i države i organa lokalne samouprave;

D – mjere radno-pravnih odnosa

 • Obezbijediti suspenziju odredbe Opšteg kolektivnog ugovora o obavezi isplate 70% naknade zarade zaposlenog i primijenu odredbe Zakona o radu o isplati 60% naknade zarade uslijed prekida obavljanja djelatnosti bez krivice zaposlenog (i poslodavca).
 • Obezbijediti subvenciju naknade zarade u iznosu od 80%, a naročito onim poslodavcima koji su djelimično ili potpuno obustavili poslovanje shodno naredbi Vlade CG, kao i poslodavcima koji su obezbijedili odsustvo sa rada jednom od roditelja djece mlađe od 11 godina;
 • Omogućiti poslodavcima da uvedu skraćeno radno vrijeme, uz srazmjerno smanjenje zarade za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti;
 • Bliže urediti procedure za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i pitanje isplate naknade zarada onim zaposlenima koji su u režimu “samoizolacije” zbog postojanja simptoma i po preporuci ljekara, te obezbijedi refundaciju troškova od prvog dana bolovanja.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.