Zaključen je na neodređeno vrijeme novi Granski kolektivni ugovor (GKU) za djelatnost turizma i ugostiteljstva koji će se primjenjivati umjesto GKU iz 2021. godine.

GKU su potpisali predsjednik Sindikata turizma i ugostiteljstva Crne Gore Radomir Milić i predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica.

Ovim Granskim kolektivnim ugovorom uvedene su novine koje se tiču prekovremenog rada, preciznije je uređena preraspodela radnog vremena u smislu da se u okviru istog računaju i slobodni radni dani kada zaposleni ne radi, po završetku turističke sezone. Tom izmjenom su izbjegnute nedoumice u praksi i predupređeni eventualni sudski sporovi.

Prepoznate su i ugovorene zarade za tipična ugostiteljska zanimanja, kao i obaveza poslodavca na isplatu zimnice za zaposlene koji su u radnom odnosu kod tog poslodavca na dan donošenja odluke.

Po prvi put, ovim GKU se propisuje da ukoliko je zaposleni dao saglasnost i poslodavac o svom trošku obezbijedio obrok u toku rada, poslodavac neće biti dužan da isplaćuje dio iznosa posebnog dijela zarade na ime naknade za ishranu. Početni koeficijent složenosti poslova za utvrđivanje osnovne zarade iznosi 5,10.

Današnjem činu potpisivanja prisustvovali su predstavnici sindikata i poslodavaca.