+382 (0)20 209 250 | ENG

Podrška projekta “competenceNET” za MSP i nezaposlene

Vijesti 01/07/2019
Podrška projekta “competenceNET” za MSP i nezaposlene

U okviru projekta “competenceNET”, Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) realizuje programe obuka koje su namijenjene zaposlenima, menadžerima malih i srednjih preduzeća, kao i osobama koje su nezaposlene a žele da steknu nova znanja i time unaprijede svoju konkurentnost na tržištu rada.

U periodu jun – jul 2019. godine, u prostorijama Centra kompetencija Podgorica, u Podgorici, održavaju se dva besplatna trening programa UPCG, i to:

- “Marketing i marketinški alati” - obuku vodi Ljubica Kostić-Bukarica,

- “Upravljanje projektnim ciklusom” - obuku vodi Lidija Brnović.

Tokom deset radnih dana, polaznici ovih obuka biće u prilici da usvajaju nova znanja kroz moderan način konzumacije sadržaja, kao i da razvijaju svoje sposobnosti u okruženju koje karakterišu dinamična predavanja, praktične vježbe, grupni rad i pristup najnovijoj opremi (pametna tabla, 20 računara, pet 3D štampača).

Svjesni da marketing i upravljanje projektnim ciklusom predstavljaju nezaobilazan dio savremenog poslovanja, u saradnji UPCG i njenih eksperata kreiran je program koji uključuje simulaciju određenih poslovnih situacija, pokazne vježbe i konkretne primjere praktičnih rješenja.

U okviru obuke “Marketing i marketinški alati”, trening program se realizuje po sledećim modulima: Filozofija marketinga (sa posebnim osvrtom na marketing kod MSP); Integrisane marketinške komunikacije, Marketing plan i strategija; Marketinški alati; Online komunikacija, google i oglašavanje na društvenim mrežama.

Za polaznike obuke “Upravljanje projektnim ciklusom” trening program obuhvata rad u okviru pet modula: Životni ciklus projekta (sa posebnim osvrtom na sektor MSP); Analiza problema; Logička matrica; Priprema projekta i budžetiranje; Implementacija i evaluacija projekta.

Po završetku obuka, UPCG će organizovati svečanost na kojoj će uspješnim polaznicima biti dodijeljeni certifikati.

Oba trening programa UPCG su besplatna, čine ih teorijski i praktični dio, a realizuju se u trajanju od po 80 sati (školskih sati) u prostorijama Centra kompetencija Podgorica (ul. Vučedolska br.16, Podgorica) koji je otvoren u saradnji UPCG i Glavnog grada.

----------------------------------

Projekat competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centers and networks“ u prevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, sprovodi Razvojna Agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i opštinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekat je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične saradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan budžet je 670.619,24 EUR, od čega EU finansira 85%, dok 15% sufinansiraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranici https://centrikom.org/

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.