U prostorijama Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), danas je održana prva redovna sjednica Koordinacionog tijela UPCG i Poreske uprave Crne Gore u 2024. godini.

Shodno dnevnom redu, na sjednici je izvršeno konstituisanje navedenog tijela, a zatim su razmatrana pitanja delegirana od strane privrednika - članova UPCG vezano za poreske propise koji izazivaju nedoumice u primjeni i redovnoj poslovnoj praksi.

Takođe, učesnici sastanka diskutovali su o najnovijim izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i drugih normi.

Sa sjednice je poručeno da će se ponovnim uspostavljanjem dinamike rada Koordinacionog tijela doprinijeti bližoj saradnji Poreske uprave sa poreskim obveznicima, većem stepenu razumijevanja poreskih propisa i unapređenju poreske discipline.