+382 (0)20 209 250 | ENG

Održana konferencija o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Vijesti 21/07/2017
Održana konferencija o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Međunarodna organizacije rada (ILO), u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Direkcijom za razvoj MSP – Ministarstvo ekonomije i Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore, organizovali su Konferenciju „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori - Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“ koja je danas održana u hotelu Podgorica, u Podgorici.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori - Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“ koji sprovodi UPCG, a finansira ga ILO. Inače, ovaj projekat UPCG predstavlja dio regionalnog projekta ILO ”Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada na Zapadnom Balkanu”.

Uvodnim izlaganjima, u okviru svečane ceremonije otvaranja, učesnicima skupa obratili su se: Suzana Radulović, generalna sekretarka UPCG, Katarina Crnjanski-Vlajčić, menadžerka regionalnog projekta ILO, Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost - Skupština Crne Gore, Vukica Jelić, državna sekretarka - Ministarstva rada i socijalnog staranja, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije za razvoj MSP - Ministarstvo ekonomije i Ljubica Kostić-Bukarica, predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore.

U nastavku, u panelu o stanju i perspektivama profesionalnog razvoja žena, izlaganje je održala Marijana Camović, predsjednica Sindikata medija Crne Gore, koja je govorila o participaciji žena u menadžerskim strukturama medija i promjenama koje su se u toj oblasti desile poslednjih godina. Posebnu pažnju prisutnih izazvala su i izlaganja u kojima su predstavljene dobre poslovne prakse kompanija po pitanju podrške ženama menadžerkama i njihovom profesionalnom razvoju – Marjana Drašković, direktor sektora za podršku bankarskim operacijama u Societe Generale Montenegro i Milena Kalezić, direktorica PR Centra.

Predstavnica UPCG Zvezdana Oluić upoznala je prisutne sa rezultatima istraživanja o ženama u menadžmentu kompanija u Crnoj Gori koje je UPCG sprovela u saradnji sa agencijom E3 Consulting, u periodu od 1. do 26. juna 2017. god, na uzorku od 100 preduzeća. Takođe, ona je predstavila i brojne aktivnosti koje će UPCG realizovati do kraja godine, u okviru projekta koji sprovodi sa ILO, a u cilju promocije žena menadžerki i podrške njihovom profesionalnom razvoju, kao i pružanja doprinosa budućem djelovanju kompanija u dijelu usvajanja politika i pokretanju inicijativa koje će omogućiti veće učešće žena u različitim strukturama i na najvišim nivoima upravljanja u kompanijama u Crnoj Gori.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.