Unija poslodavaca Crne Gore je lider na projektu:  "Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana", finansiranog od strane Evropske unije. Poslodavčke organizacije iz Albanije, Makedonije, Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine su partneri na projektu.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama učesnicama u projektu koji će doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga na nacionalnom ali i na regionalnom nivou kao i napretku harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

Ciljne grupe projekta su poslodavačke organizacije iz zemalja učesnica projekta, članice tih poslodavačkih organizacija, vlade i sindikati u zemljama učesnicama.

Glavne aktivnosti projekta koje će biti realizovane su:

  • 6 nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice);
  • 6 nacionalnih panel diskusija o socijalnom dijalogu na nivou EU (uključeni eksperti iz EU);
  • kreiranje publikacije i flajera o socijalnom dijalogu u zemljama učesnicama u projektu;
  • istraživanje o stanju socijalnog dijaloga u zemljama učesnicama u projektu;
  • studijska posjeta Briselu u cilju upoznavanja i jačanja odnosa sa socijalnim partnerima na nivou EU;
  • kreiranje deklaracije o neophodnim koracima u cilju unapređenja socijalnog dijaloga;
  • regionalna konferencija u Skoplju;
  • izrada web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu.

Povezane vijesti:

Otpočela realizacija regionalnog projekta "Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana"

Održana radionica o socijalnom dijalogu u Crnoj Gori i njegovom daljem razvoju

UPCG predvodila regionalnu delegaciju u posjeti Briselu