Snažniji socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana (SSDWBC) je finansirala Evropska komisija kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Associations Support za regionalna udruženja.

Trajanje operativnog granta: 1.01.2017. – 31.12.2017.

Opšti cilj projekta je: Jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemaljama učesnicama kako bi se doprinijelo nacionalnom i regionalnom razvoju socijalnog dijaloga i usklađivanju sa zakonodavstvom EU (Srbija, Crna Gora, BJR Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija).

Specifični ciljevi su:

SC1 – Izgradnja kapaciteta socijalnih partnera u cilju daljeg učešća u procesu stvaranja održivog ambijenta za razvoj malih i srednjih preduzeća i stvaranje boljeg okruženja za radnike uključujući uslove rada i odnos između poslodavaca i zaposlenih jer je jačanje kapaciteta socijalnih partnera neophodno za proces integracije ovog regiona u EU.

SC2 – Implementacija Acquis Communautaire u oblasti socijalnog dijaloga u zemljama partnerima;

SC3 - Jačanje uticaja socijalnog dijaloga na donosioce odluka i zakona u vezi sa poslovanjem u zemljama uključenim u projekat i poboljšanje uticaja socijalnih (i ekonomskih) savjeta u svim zemljama u dijelu zapošljavanja mladih i suzbijanja neformalne ekonomije;

SC4 – Podizanje svijesti o važnosti nacionalnog i lokalnog socijalnog dijaloga;

SC5 – Proširenje znanja ciljnih grupa (vlada, lokalne uprave, poslodavaca i radnika, građana, NVO, medija i ostalih grupa) o socijalnom dijalogu i zapošljavanju mladih i suzbijan ju neformalne ekonomije;

Glavni i vodeći aplikant u projektu je Unija poslodavaca Crne Gore, a partneri su:

 • Asocijacija poslodavaca BiH;
 • Business Albania;
 • Biznis konfederacija Makedonije;
 • Unija poslodavaca Srbije;
 • Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske

Glavne aktivnosti na projektu:

 • 6 nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice);
 • 6 nacionalnih panel diskusija o problemu zapošljavanja mladih i suzbijanja neformalne ekonomije (uključeni eksperti iz EU);
 • kreiranje publikacije i flajera o problem problemu zapošljavanja mladih i suzbijanja neformalne ekonomije;
 • Organizovanje regionalne konferencije u Tirani,
 • Kreiranje video materijala u svim zemljama učesnicama u cilju promocije socijalnog dijaloga;
 • kreiranje e-lifleta sa ciljem upoznavanja ciljnih grupa sa promjenama u dijelu socijalnog dijaloga u svim zemljama;
 • regionalna konferencija u Banja Luci;
 • dalje održavanje web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu.