Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je jedan od partnera u EU projektu "Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma – EUBuild Energy Efficiency".

Projekat  sprovodi konzorcijum koji čini 7 partnera - poslovnih asocijacije iz Turske, Belgije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Specifični ciljevi projekta "Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma – EUBuild Energy Efficiency" su:

 • Formiranje baze propisa iz oblasti energetske efikasnosti, podsticaja i finansijskih mehanizama u zemljama partnerima i EU, kao i obezbjeđenje dobrog protoka informacija i znanja između partnera u projektu;
 • Obezbjeđenje koordinacije i dobrog protoka informacija između javnih institucija, privatnog sektora i NVO o razvoju finansijskih instrumenata;
 • Razvoj preporuka za zemlje partnere u projektu.

Glavne aktivnosti:

 1. Istraživanje o primjeni energetske efikasnosti i finansijskim podsticajima u zemljama partnerima i EU i publikovanje rezultata u obliku vodiča na engleskom i turskom jeziku.
 2. Organizovanje dvije međunarodne konferencije u Istambulu i Briselu sa ciljem razmjene informacija o primjerima dobre prakse u zemljama partnerima.
 3. Organizovanje međudržavnih studijskih posjeta i učešće na radionicma u Francuskoj i Makedoniji
 4. Organizovanje okruglih stolova za finansijski sektor, državnu upravu, nevladin sektor i privatni sektor u svakoj zemlji partneru.
 5. Kreiranje web sajta na engleskom i turskom jeziku sa ciljem razmjene informacija dobijenih tokom projekta i prikaz baze podataka projekta javnosti.
 6. Obezbjeđenje koordinacije i sistematskog protoka informacija između državnih institucija, privatnog i nevladinog sektora o napretku u finansijskim instrumentima.
 7. Preporuke zemljama partnerima, Evropskoj komisiji i državnom sektoru proistekle iz okruglih stolova i konferencija.
 8. Doprinos formiranju strateških udruženja i akcionih planova o energetskoj efikasnosti.

Kako se očekuje rezultati EU projekta "EUBuild Energy Efficiency" će doprinijeti bržem dostizanju cilja koji je Evropska Unija postavila po pitanju smanjenja potrošnje energije u zgradarstvu za 20%. U tom smislu, ovim projektom će biti sprovedeno istraživanje o finansiranju projekata iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, organizovani okrugli stolovi za različite ciljne grupe u svim partnerskim zemljama, realizovane studijske posjete i obezbijeđeno učešće na međunarodnim konferencijama posvećenim ovoj temi.

Lider projekta je Udruženje turskih proizvođača građevinskih materijala (IMSAD), a projektni partner u Crnoj Gori je Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG).

Trajanje projekta: Decembar 2010 – Decembar 2012.

Oficijelni web site projekta: http://www.eubuild.com/.