UPCG na Kongresu preduzetnica jugoistočne Evrope u Zagrebu