Konferencija „Žene u menadžmentu - snaga promjena i ekonomskog napretka“