Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) organizuje seriju seminara za predstavnike MMSP, na temu “Uloga i značaj standardizacije u funkciji mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP)”.

Seminari ISME-a biće održani u okviru projekta IPA 2020 “Povećanje kapaciteta institucija nadležnih za harmonizaciju i implementaciju EU zakonskog okvira u oblasti konkurentnosti i inovativnosti”.

U nastavku slijedi raspored seminara:


  • 30. maj 2023. god. – Nikšić: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, u periodu od 10:00 – 14:30 h.

Agenda seminara je u prilogu.
Učešće treba prijaviti do 29. maja, preko OVOG linka.


  • 1. jun 2023. god. – Bijelo Polje: Hotel “Franca”, u periodu od 10:00 – 14:30 h.

Agenda seminara je u prilogu.
Učešće treba prijaviti do 31. maja, preko OVOG linka.


  • 2. jun 2023. god. – Podgorica: Hotel “Podgorica”, u periodu od 08:30 – 14:00 h.

Agenda seminara je u prilogu.
Učešće treba prijaviti do 1. juna, preko OVOG linka.


Na seminarima će biti obrađene sljedeće teme:

  • Koje koristi standardi donose mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP)
  • Otvaranje poslovnih potencijala primjenom standarda
  • Značaj standardizacije u trgovini (uklanjanje tehničkih barijera u trgovini)
  • Praksa iz Slovenije u vezi sa standardizacijom za MMSP
  • Predstavljanje zainteresovanih strana u evropskoj standardizaciji: SBS – Standardizacija MMSP preduzeća
  • Standardizacija i inovacije
  • Prezentacija studije slučaja.

Predavač: MSc. Emilia Bratož, univ.dipl.inž; viši ekspert za tehničko zakonodavstvo i standardizaciju (Republika Slovenija)