Agencija Ujedinjenih nacija za migracije - Međunarodna organizacija za migracije u Crnoj Gori (IOM) je 13.12.20203. godine raspisala Poziv za podnošenje ponuda za izvođenje radova na izgradnji „Objekta centralnih djelatnosti - Administrativni objekat Ministarstva unutrašnjih poslova“ u Podgorici, u okviru projekta „Indvidualna mjera za jačanje kapaciteta integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori“ koji finansira Evropska unija.

Zainteresovani ponuđači svoje ponude treba da pripreme i podnesu do datog roka, a u skladu sa IOM zahtjevima i procedurama.

Rok za dostavljanje ponuda: 7. februar 2024. godine.

IOM zahtjevi i procedure opisani su u dokumentu u prilogu, kao i na ovom linku: Procurement Opportunities | International Organization for Migration (iom.int)

Molimo zainteresovane ponuđače da se za sva dodatna pojašnjenja i informacije obrate direktno IOM-u, na email adresu: iommnetenders@iom.int