Poštovani članovi,

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) u saradnji sa kompanijom E3 Consulting iz Podgorice 21.12.2012.godine, sa početkom u 12h, u prostorijama UPCG organizuje okrugli sto na temu "Investicije u obnovljive izvore energije u Crnoj Gori". Ovo je samo početak kontinuiranih aktivnosti koje partnerske organizacije imaju u planu da organizuju u toku 2013. godine, a koje se odnose na aktuelne teme u sektoru energetike.

Okruglom stolu ce prisustvovati i aktivno učestvovati sa prezentacijom predstavnici Ministarstva ekonomije, Agencije za zaštitu životne sredine, kao i predstavnici privrede Crne Gore (ETG Grupa i E3 Consulting).

U prilogu Vam dostavljamo agendu Okruglog stola.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da nam potvrdite Vašse ili prisustvo nekog od predstavnika Vaše kompanijne najkasnije do četvrtka 20. decembra, do 12h, putem tel: 020/209-250, faks 020/209-251 ili e-maila: office@poslodavci.org.

Nadamo se da ćete prihvatiti naš poziv i svojim ucešćem okruglom stolu doprinijeti uspješnosti istog.

S poštovanjem,

GENERALNI SEKRETARIJAT
Unija poslodavaca Crne Gore

Prilog:

Agenda - Okrugli sto "Investicije u obnovljive izvore energije u Crnoj Gori"