Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je jedan od partnera u EU projektu "Jačanje socijalnog dijaloga u sektorima trgovine, prerade hrane i poljoprivrede u Sloveniji, Makedoniji i Crnoj Gori". U sklopu pomenutog projekta UPCG organizuje radionicu "Jačanje socijalnog dijaloga u poljoprivredi i preradi hrane u Crnoj Gori". Jedan od izlagača na radionici biće Tatjana Pajnkihar, projekt koordinator, predstavnik ZDS – Asocijacija poslodavaca Slovenije koja će dati kratak osvrt na socijalni dijalog u poljoprivredi i preradi hrane u Sloveniji.

Na radionici će biti prezentovane i sljedeće teme:

  1. Trenutno stanje u sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori;
  2. Socijalni dijalog i uloga socijalnog dijaloga u Crnoj Gori;
  3. Socijalni dijalog u poljoprivredi i preradi hrane- aspekt poslodavaca;
  4. Socijalni dijalog u poljoprivredi i preradi hrane – aspekt sindikata.


Prezenteri na radionici će biti predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Socijalnog savjeta Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore kao i Sindikata poljoprivrede, prerađivačke i duvanske industrije Crne Gore.

Planirano je da se seminar održi 13. marta 2012.g u 09.30h u Hotelu Crna Gora – Žuti salon.
Kontakt osoba za više informacija je Mirza Mulešković, projekt menadžer, (tel. 209 250, faks 209 251, e-mail: office@poslodavci.org).

Generalni sekretarijat

Unija poslodavaca Crne Gore