+382 (0)20 209 250 | ENG

Konferencija: Jednakost i nediskriminacija

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Međunarodna organizacija rada (ILO), u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, organizuju konferenciju "Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije na radu u Crnoj Gori".

Konferencija će biti održana u utorak 28. oktobra 2014. godine, s početkom u 10.00h, u hotelu "Ramada" u Podgorici.

Namjera organizatora je da upoznavanjem sa domaćom i međunarodnom regulativom, izlaganjem i diskusijom učesnika, te primjerima dobre poslovne prakse, pomognu u kvalitetnijem sagledavanju predmetne problematike, kao i definisanju budućih koraka koji teže ispunjenju zajedničkog cilja: promociji dostojanstvenog i produktivnog rada u uslovima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva, na dobrobit Crne Gore i svih njenih građana.

Na konferenciji će biti predstavljene tri publikacije koje je kreirala UPCG, uz podršku ILO. Publikacije su naslovljene sa "Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije na radu u Crnoj Gori", uz podnaslove koji dodatno upućuju na njihov sadržaj: "Pravni okvir", "Praktični vodič za poslodavce", "Vodeći principi".

Agenda: Konferencija UPCG 28.10.2014.

Dopuna, 28.10.2014: Održana konferencija "Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije na radu u Crnoj Gori"

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.