Potpredsjednik Socijalnog savjeta Crne Gore i predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović i sekretarka Savjeta Nataša Vukašinović, učestvuju u radu Međunarodne konferencije "Za bolju budućnost u svijetu rada i kapitala" koja se 1. i 2. decembra održava u Palati “Srbija”, u Beogradu.

Međunarodnu konferenciju organizuje Socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije, u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom ekonomskih i socijalnih savjeta i sličnih institucija (AICESIS) čiji je crnogorski Socijalni savjet punopravan član.

Program dvodnevne konferencije predviđa diskusiju predstavnika članova AICESIS-a i učesnika događaja, koja se odvija kroz tri panela: „Socijalno preduzetništvo“, „Kvalitet poslova i kretanje zarada“, „Budućnost rada, radnih odnosa i nedostatak adektvatne radne snage“.

U okviru panela „Budućnost rada, radnih odnosa i nedostatak adekvatne radne snege“, Mitrović je istakao da odgovorni socijalni partneri i vlada treba da uspostave sistem u kom se naglasak stavlja na sigurnost i lakoću zaposlenja a ne radnog mjesta, kao i na potrebu uspostavljanja šire saradnje između privrede i obrazovnog sistema kako bi ista kvalitetnije odgovorila promjenama na tržištu rada i ukupnom privrednom sistemu, tehnološkom i naučnom napretku.

Na skupu je ocijenjeno da su pandemija COVID-19 i aktuelna geopolitička dešavanja donijela ne samo krizu, već i brojne izazove koji traže adekvatna, konkretna i pravovremena rješenja. U tom smislu, socijalni dijalog je od strane učesnika prepoznat kao najbolja alatka za rješavanje identifikovanih problema, posebno jer predstavlja mehanizam koji počiva na tripartizmu, a omogućava konsenzus svih zainteresovanih strana neophodan za donošenje odluka i usvajanje politika.

Dvodnevna međunarodna konferencija "Za bolju budućnost u svijetu rada i kapitala” okupila je učesnike iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Rusije, Grčke, Francuske, Mađarske, Obale Slonovače, zemalja Latinske Amerike i Kariba.

AICESIS je osnovan 1989. godine sa ciljem da promoviše socijalni dijalog, razmjenu stavova i primjera dobre prakse organizacija koje okupljaju socijalne partnere. Asocijacija radi u tijesnoj saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i Ekonomskim i socijalnim savjetom Ujedinjenih nacija (ECOSOC).