Socijalni savjet Glavnog grada u što kraćem roku treba ponovo aktivirati, kako bi se kroz socijalni dijalog njegovih tripartitnih konstituenata došlo do zajedničkih rješenja namijenjenih unapređenju ekonomskog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih, a time i boljem i kvalitetnijem životu svih građana Podgorice, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Skupštine Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Slaviše Šćekića sa predsjednicom Skupštine Glavnog grada Podgorica Jelenom Borovinić Bojović koji je danas održan u prostorijama UPCG, uz učešće njihovih saradnika.

Predsjednik Skupštine UPCG je najavio da će UPCG pružati aktivan doprinos daljem radu lokalne samouprave, naročito kroz ekspertski angažman i učešće predstavnika Unije u radu stručnih tijela i radnih grupa. Takođe, predstavnici UPCG upoznali su predsjednicu Skupštine Glavnog grada sa barijerama koje opterećuju redovno poslovanje privrednih subjekata, posebno akcentujući one koja se tiču regulative, visine i opravdanosti određenih lokalnih fiskaliteta, učešća sive ekonomije, opterećenja u turističkoj industriji, izgradnje nelegalnih objekata, problematike iz domena komunalnih poslova (čistoća, otpad), saobraćajne infrastrukture, rada lokalnih medija, kao i drugih pitanja.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada je istakla da je Glavni grad strateški partner UPCG za sva pitanja koja se tiču biznis zajednice, a koja kao takva mogu doprinijeti daljim procesima izgradnje podsticajnog poslovnog ambijenta i razvoja preduzetništva. Uz zahvalnost na kvalitetnoju saradnji koju je sa Unijom ostvarila u periodu trajanja krize izazvane covid pandemijom, Borovinić Bojović je prihvatila inicijativu UPCG i iskazala zainteresovanost da Glavni grad Podgorica bude partner u organizaciji svečanog događaja na kojem će UPCG proglasiti laureatkinje godišnjih nagrada “Naj menadžerke u Crnoj Gori 2023”.

Učesnici sastanka su ocijenili da današnji susret, a naročito informacije, mišljenja i sugestije koje su tom prilikom razmijenjene, predstavlja važan korak u uspostavljanju efektivnijeg dijaloga između privrede i Glavnog grada, što će biti praksa i u narednom periodu. Stoga je dogovoreno da će UPCG uskoro dokumentovati sve predloge biznis zajednice i uputi ih nadležnim službama Glavnog grada na razmatranje i dalje postupanje.

Sastanak je zaključen konstatacijom da je upravo otvoren i konstruktivan dijalog predstavnika privrede i Glavnog grada najbolji model za pripremu budućih rješenja koja su efikasna i doprinose unapređenju poslovanja, rastu zaposlenosti i daljem, održivom ekonomskom razvoju cijele zajednice.