U okviru zvaničnog boravka u Crnoj Gori, Uniju poslodavaca Crne Gore (UPCG) posjetio je ambasador Ranko Vujačić, viši savjetnik u Organizaciji ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) - Direktorat za globalna partnerstva i vanjske odnose. Tom prilikom, upriličen je sastanak Vujačića sa predsjednikom UPCG, Slobodanom Mikavicom, uz učešće njegovih saradnika.

Na sastanku je razgovarano o modalitetima saradnje UPCG i UNIDO i realizaciji zajedničkih aktivnosti usmjerenih na ekonomski rast i razvoj Crne Gore.

Prilikom predstavljanja ključnih rezultata u protekle dvije decenije, Mikavica je posebno ukazao na doprinos UPCG izgradnji kvalitetnog biznis ambijenta, razvoja preduzetništva i konkurentnosti domaće privrede, kao i u oblasti procesa EU integracija Crne Gore. Ocjenio je da UPCG predstavlja pouzdanog partnera organizacijama iz sistema UN-a, o čemu govori kako njena dugogodišnja saradnja sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), tako i činjenica da je Unija poslodavaca prvi potpisnik strateške inicijative UN-a za preduzeća u Crnoj Gori (UN Global Compact) i u potpunosti je posvećena ispunjenju ciljeva UN Agende održivog razvoja (SDG).

Vujačić je informisao domaćine sastanka o dosadašnjim aktivnostima UNIDO-a vezano za Crnu Goru, uz naglasak da se radi o specijalizovanoj agenciji Ujedinjenih nacija koja promoviše industrijski razvoj za smanjenje siromaštva, inkluzivnu globalizaciju i ekološku održivost. Fokus njenog rada čine četiri strateška prioriteta (Stvaranje zajedničkog prosperiteta; Unapređenje ekonomske konkurentnosti; Zaštita životne sredine; Jačanje znanja i institucija), a mandat UNIDO-a u potpunosti je prepoznat u cilju 9 SDG-a koji poziva na „Izgradnju otporne infrastrukture, promovisanje inkluzivne i održive industrijalizacije i podsticanje inovacija“.

Imajući u vidu polje djelovanja UPCG, ostvarene rezultate i planove, kao i članstvo Unije u Međunarodnoj organizaciji poslodavaca (IOE) i Asocijaciji poslodavačkih organizacija Evrope (Businesseurope), Vujačić je sa zadovoljstvom prihvatio poziv predsjednika UPCG da održi gostujuće predavanje na događaju koji će Unija organizovati u četvrtom kvartalu 2023. godine.

Predstavnici UPCG i UNIDO su ocijenili da je današnji sastanak bio veoma konstruktivan, a iskazani predlozi konkretni i sadržajni. U tom smislu, najavljen je nastavak razmjene poslovnih informacija koje mogu biti od interesa za obje strane, uz dogovor da okvir buduće saradnje UNIDO i UPCG čine aktivnosti i projekti koji prate politiku i planove UPCG, a naslanjaju se na misiju UNIDO: promovisanje i ubrzavanje inkluzivnog i održivog industrijskog razvoja u državama članicama.


Direktorat za globalna partnerstva i spoljne odnose (GLO), na čelu sa generalnim direktorom, odgovoran je za odnose UNIDO-a sa državama članicama i svim spoljnim partnerima, uključujući i preko organa za kreiranje politike. On igra centralnu ulogu za interakciju i saradnju sa tradicionalnim i netradicionalnim donatorima; nadgleda regionalne biroe, kao i mrežu uspostavljenih terenskih kancelarija, kancelarija za vezu i kancelarija za promociju investicija i tehnologije; i podržava realizaciju posebno složenih projekata, programa i posebnih zadataka, čime takođe ima važnu ulogu u očuvanju njihovog kvaliteta i ugleda UNIDO-a. GLO je odgovoran za saradnju UNIDO-a s državama članicama i svim vanjskim partnerima, uključujući i putem tijela za donošenje politika.